Pravica do hrane

Kaj je pravica do hrane?

Preprosto povedano, pravica do hrane je pravica do rednega in stalnega dostopa do zadostne in primerne hrane. 

Ta pravica se pravilneje imenuje "pravica do ustrezne hrane". 

Posebni poročevalec Združenih narodov o pravici do hrane je predlagal naslednjo opredelitev

Pravica do hrane je pravica do rednega, stalnega in neomejenega dostopa do količinsko in kakovostno primerne in zadostne hrane, ki ustreza kulturnim tradicijam ljudstva, ki mu potrošnik pripada, in ki zagotavlja fizično in duševno, individualno in kolektivno, polno in dostojno življenje brez strahu, neposredno ali s finančnimi nakupi. 

opomba Pravica do hrane ni pravica do določenega števila kalorij.

Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice je zapisal

Pravice do primerne hrane se zato ne sme razlagati v ozkem ali omejujočem smislu, ki jo enači z minimalnim paketom kalorij, beljakovin in drugih specifičnih hranil.

Kako ugotoviti, ali je hrana ustrezna?

Ustrezna hrana ima naslednje značilnosti: 

 1. Razpoložljivost: osebe lahko hrano pridobijo neposredno iz naravnih virov (kmetijstvo, lov itd.) ali jo kupijo.  
 2. Dostopnost: hrana mora biti ekonomsko in fizično dostopna. Tako mora biti njena cena razumna (takšna, da oseba zaradi nje ne bi bila prisiljena ogrožati svojih drugih potreb). Primer fizične dostopnosti je živilska tržnica na razumni razdalji od doma osebe - to je še posebej pomembno za osebe, ki živijo na oddaljenih območjih. 
 3. Ustreznost: hrana mora zadovoljiti prehranske potrebe, pri čemer je treba upoštevati različne dejavnike - starost, zdravje, spol posameznika itd. Hrana mora biti varna in brez nevarnih snovi. Prav tako mora biti kulturno primerna.

primer Svinjina je kulturno in versko neprimerno živilo za ortodoksnega Juda. Morda je hranljiva in popolnoma varna za uživanje, vendar ne izpolnjuje v celoti zahteve po ustreznosti. 

Kdo varuje to pravico?

Ker je država glavni garant človekovih pravic, mora sprejeti ukrepe za uresničevanje te pravice. 

Natančneje, država ima tri vrste obveznosti:

1.    Obveznost spoštovanja pomeni, da država ne sme kršiti te pravice ali posegati vanjo. Tako je prepovedano naslednje ravnanje:

 • preprečevanje dostopa do hrane
 • neupravičena prekinitev programov, povezanih s prehrano

2.    Obveznost varovanja pomeni, da mora država preprečiti kršitve s strani drugih strank. Vključuje: 

 • sprejetje ustrezne zakonodaje
 • urejanje trga z živili (npr. označevanje živil) 
 • preprečevanje onesnaževanja tal, vode in zraka

3.    Obveznost izpolnjevanja od države zahteva, da sprejme vrsto ukrepov za zagotovitev uresničevanja te pravice. Vključuje:

 • sprejetje nacionalne politike o hrani in prehrani
 • preprečevanje lakote
 • zagotavljanje pomoči v hrani, kadar je to potrebno

Kaj če država nima dovolj sredstev? 

Pravica do hrane ni pravica do prehranjevanja. Država ni dolžna svojim prebivalcem zagotavljati brezplačne hrane. 

Bistvo te pravice je nediskriminacija: vsakdo ima pravico do dostojne prehrane. V skladu s tem bi moralo biti glavno dejanje države odpravljanje diskriminacije pri vprašanjih, povezanih s hrano, in preprečevanje lakote.

Mednarodno priznanje te pravice

Prvi katalog človekovih pravic, sprejet kmalu po drugi svetovni vojni, Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948, v členu 25(1) določa: 

Vsakdo ima pravico do življenjske ravni, ki njemu in njegovi družini omogoča zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, bivališčem, zdravstveno oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami ter pravico do varnosti v primeru brezposelnosti, bolezni, invalidnosti, vdovstva, starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja sredstev za preživljanje zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje.

Pravica do ustrezne hrane je priznana tudi v drugih mednarodnih konvencijah. 

V kontekstu

Viri

Nazadnje posodobljeno 10/07/2024