Pravica do vode in sanitarij

Kaj je pravica do vode in sanitarij?

Pravica do vode in sanitarij je pravica do dostopa do zadostne količine varne pitne vode za osebno in gospodinjsko rabo ter dostopa do sanitarij. 

opomba Pravica do vode zajema uporabo vode, ki je potrebna za zagotavljanje dostojnega življenja: pitje, pranje oblačil, priprava hrane ter osebna in gospodinjska higiena. 

Ta pravica ne zajema vode za druge namene (kot so bazeni, vrtnarjenje in kmetijstvo). 

Kako ugotoviti, ali je vode dovolj?

Ustrezna voda ima naslednje značilnosti: 

 1. Razpoložljivost: voda mora biti na voljo v zadostnih količinah.
 2. Kakovost: voda mora biti varna in ne sme ogrožati zdravja ljudi. Imeti mora sprejemljivo barvo, vonj in okus. 
 3. Dostopnost: voda mora biti ekonomsko in fizično dostopna. Tako mora biti njena cena razumna (takšna, zaradi katere oseba ne bi bila prisiljena ogrožati svojih drugih potreb). Na voljo bi morala biti v bližini. 

Primer Na manj razvitih območjih morajo ljudje prehoditi 2-3 kilometre ali celo 6 kilometrov samo zato, da pridejo do javne pipe - takšna razdalja je očitno nerazumno dolga. 

Kdo varuje to pravico?

Ker je država glavni garant človekovih pravic, mora sprejeti ukrepe za uresničevanje te pravice. 
Natančneje, država ima tri vrste obveznosti:

1.  Obveznost spoštovanja pomeni, da država ne sme kršiti te pravice ali posegati vanjo. Tako je prepovedano naslednje ravnanje:

 • onemogočanje ali preprečevanje dostopa do vode
 • onesnaževanje vode ali drugo poslabšanje njene kakovosti
 • uporaba diskriminatornih praks pri dodeljevanju vode 

2.    Obveznost varovanja pomeni, da mora država preprečiti kršitve s strani drugih strank. Vključuje: 

 • sprejetje ustrezne zakonodaje 
 • omejevanje tretjih oseb pri onemogočanju enakega dostopa do vode 
 • preprečevanje onesnaževanja vode 

3.    Obveznost izpolnjevanja od države zahteva, da sprejme vrsto ukrepov za zagotovitev uresničevanja te pravice. Vključuje:

 • sprejetje nacionalne vodne politike
 • zagotavljanje izobraževanja o higienski rabi vode
 • zagotavljanje nizkih cen vode (kolikor je to mogoče)

Kaj če država nima dovolj sredstev? 

Pravica do vode ni pravica do brezplačnega prejemanja vode. 

Minimalna obveznost države je, da vsakomur brez diskriminacije zagotovi dostop do minimalne nujne količine vode ustrezne kakovosti.

Mednarodno priznanje te pravice

Pravica do vode in sanitarij ni izrecno priznana kot ločena pravica, vendar izhaja iz sorodnih pravic.

Prvi katalog človekovih pravic, sprejet kmalu po drugi svetovni vojni, Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948, v členu 25(1) določa:

Vsakdo ima pravico do življenjske ravni, ki njemu in njegovi družini omogoča zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, bivališčem, zdravstveno oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami ter pravico do varnosti v primeru brezposelnosti, bolezni, invalidnosti, vdovstva, starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja sredstev za preživljanje zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje.

Čeprav vode v tem členu ne najdemo, je vanj vključena kot neločljiv element ustreznega življenjskega standarda.  

V kontekstu

Viri

Nazadnje posodobljeno 10/07/2024