Svoboda gibanja

Kaj je svoboda gibanja?

Svoboda gibanja je pravica posameznika, da potuje iz kraja v kraj. 

Najprej vključuje pravico osebe, da se giblje znotraj države in si izbere kraj bivanja (notranji vidik svobode gibanja).

Drugič, vključuje pravico osebe, da svobodno zapusti državo (zunanji vidik svobode gibanja).

Ali obstajajo kakšne omejitve?

Svoboda gibanja ni absolutna in zanjo lahko veljajo zakonite omejitve. Evropska konvencija o človekovih pravicah določa podrobna merila - če so izpolnjena, je omejitev zakonita. 

1.    Omejitev je dovoljena z nacionalno zakonodajo;  

2.    Omejitev je nujna v demokratični družbi: 

 • v interesu nacionalne varnosti ali javne varnosti
 • za vzdrževanje javnega reda in miru 
 • za preprečevanje kriminala 
 • za varovanje zdravja ali morale 
 • za zaščito pravic in svoboščin drugih

3.    Omejitev je sorazmerna (ni večja, kot je potrebno za dosego zastavljenega cilja). 

Ta merila so priznana tudi v drugih mednarodnih konvencijah (na primer v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah), uporabljajo se v sodni praksi in jih upoštevajo številni nacionalni organi odločanja.

Kateri so primeri zakonitih omejitev svobode gibanja? 

1.  Omejitve svobode gibanja znotraj države lahko vključujejo:

 • prepoved zapustitve stanovanja med kazensko preiskavo
 • splošni “lockdown” med pandemijo COVID-19
 • prepoved vrnitve očeta, ki je obtožen nasilja v družini, v družinski dom 
 • zahtevo po dajanju prstnih odtisov za pridobitev potnega lista

opomba Ni vsaka zahteva, povezana z gibanjem ali potovanjem osebe, omejitev: na primer zahteva po pripenjanju varnostnega pasu ali opravljanju varnostnega pregleda na letališču se v okviru človekovih pravic ne šteje za omejitev.  

2. Svoboda izbire prebivališča lahko vključuje:

 • prepoved spremembe naslova med kazenskim postopkom
 • zahtevo po prijavi spremembe prebivališča
 • prepoved prebivanja v zaprtem mestu z jedrskimi objekti

primer V zadevi Nagovitsyn proti Rusiji je tožeča stranka sodelovala pri čiščenju po jedrski nesreči v jedrski elektrarni v Černobilu. Zaradi tega je bil upravičen do brezplačnega stanovanja s strani države in je od organov zahteval, naj mu zagotovijo stanovanje v Moskvi. Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, da zavrnitev organov, da bi upoštevali to prednostno pravico, ne pomeni kršitve svobode gibanja - nič ni preprečilo, da bi se pritožnik preselil v glavno mesto.  

3. Svoboda zapustiti državo

Prepovedi potovanja iz naslednjih razlogov:

 • neveljaven potni list ali osebni dokument 
 • zavrnitev plačila carinskih kazni ali dolgov 
 • med trajajočim kazenskim postopkom
 • kršitev predpisov o priseljevanju
 • v primeru potovanja otroka - zaradi pomanjkanja soglasja enega od staršev

opomba Ta vidik svobode gibanja ne zagotavlja neomejene pravice osebe do potovanja. Država na primer ni dolžna zagotoviti vizumov vsem tujim državljanom, ki jo želijo obiskati. 

Mednarodno priznanje te pravice

Svoboda gibanja je ključnega pomena za posameznike: možnost izbire lokacije na podlagi osebnih preferenc je resnično temeljnega pomena za vsakega posameznika.   

Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 v 13. členu navaja: 

1. Vsakdo ima pravico do svobodnega gibanja in prebivanja znotraj meja vsake države.
2. Vsakdo ima pravico zapustiti katero koli državo, tudi svojo, in se vrniti v svojo državo.

Ta svoboda je bila pozneje vključena tudi v mednarodne in regionalne konvencije o človekovih pravicah.

V kontekstu

Viri

Nazadnje posodobljeno 10/07/2024