Naša platforma

Kmalu dostopno v osmih evropskih državah

Naše orodje

Glavne značilnosti Vodnika po človekovih pravicah

  • Tematska predstavitev človekovih pravic
  • Poiščite pomoč
  • Raziščite vire
  • Institucije in organizacije
  • Prilagojen za posamezno državo in večjezičen
  • Preverite svoje znanje

Naša misija in vizija

Vsak ima pravico poznati svoje pravice

Vodnik po človekovih pravicah je evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah. Ponuja izobraževalna orodja in vire o človekovih pravicah za splošno javnost in za strokovnjake ter deluje kot mreža za sodelovanje organizacij in javnih institucij na področju izobraževanja o človekovih pravicah. Vodnik po človekovih pravicah je bil zasnovan na ideji, da ima vsakdo pravico poznati svoje pravice.

Naše poslanstvo je zagotavljati večjezične, odprto dostopne in uporabniku prijazne vire za izobraževanje o človekovih pravicah za posamezne države, ki posameznikom in strokovnjakom pomagajo razumeti človekove pravice in razvijati kompetence za uporabo človekovih pravic v konkretnih situacijah. Naša vizija je razviti skupno evropsko platformo, ki bo pomagala izboljšati in utrditi skupno razumevanje in uporabo človekovih pravic med državljani, strokovnjaki in institucijami ter tako prispevala k ozaveščeni in odgovorni družbi, ki temelji na demokraciji, dobrem upravljanju in pravni državi.

Naša zgodba

Razvit ob Baltiku

Vodnik po človekovih pravicah je ustanovila riška nevladna organizacija Baltic Human Rights Society kot baltsko inciativo. V letu 2016 se je tako pridružil Vodnik v Latviji, v letu 2017 pa v Estoniji in Litvi. V letu 2019 je Vodnik postal evropska platforma, saj se je pridružila Bolgarija, potem Slovenija (2021) in Slovaška (2021). V 2023 se bosta pridružili tudi Francija in Hrvaška. 

Naša mreža

Prispevamo k izobraževanju o človekovih pravicah v Evropi in onkraj

— Baltic Human Rights Society (Latvija)
— Bulgarian Helsinki Committee (Bolgarija)
— Estonian Human Rights Centre (Estonija)
— Human Rights House Zagreb (Hrvaška)
— Institut international des droits de l’Homme et de la paix (Francija)
— Human Rights Voice (Litva)
— Human Rights Monitoring Institute (Litva)
— NGO Law Institute (Litva)
— Helsinki Committee for Human Rights in Slovakia (Slovaška)
— Mirovni inštitut (Slovenija)

Vodnik po človekovih pravicah je bil v baltskih državah prvič predstavljen s finančno podporo nizozemskega ministrstva za zunanje zadeve (2013-2016). Vsebina in nove funkcije Vodnika po človekovih pravicah, kot so orodje za ocenjevanje znanja, zbirka pravic, primeri in infografike, so bile v baltskih državah nadalje razvite s podporo Nordplus (2016-2022). Vodnik po človekovih pravicah je bil vzdrževan, dopolnjen z novimi vsebinami in razširjen v druge države EU s finančno podporo programa EU Erasmus+ (2017-2023) in sofinanciranjem latvijskega ministrstva za kulturo. Leta 2022 je Baltsko društvo za človekove pravice začelo sodelovati z Active Citizens Fund Islandije, Lihtenštajna in Norveške, ki zagotavlja dolgoročno podporo dejavnostim izobraževanja o človekovih pravicah, vključno z Vodnikom po človekovih pravicah.

Vodnik po človekovih pravicah je prejel pokroviteljstvo latvijske nacionalne komisije Unesca in latvijskega varuha človekovih pravic.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah