Otrokova pravica do zasebnega in družinskega življenja ščiti različne vidike otrokovega življenja, na primer otrokovo ime kot del njegove identitete in odnose s starši. Za otrokov razvoj in vsakdanje življenje pa so pomembne tudi druge človekove pravice, na primer pravica do šolanja in svoboda veroizpovedi.

Otrokove pravice in obveznosti se vedno uresničujejo v skladu z načelom največje koristi otroka. To načelo ključno določa vse vidike otrokovega vsakdanjega življenja in potreb. Skrbno ga morajo upoštevati vsi, ki sprejemajo odločitve, ki vplivajo na otroka, vključno s starši in državo.

Z namenom, da se upošteva ranljivosti, ki lahko izhajajo iz otrokove starosti, in da se v vsakem primeru zagotovi največjo korist otroka, imajo otroci v različnih uradnih postopkih poseben položaj.

O tem razdelku

V tem poglavju si lahko preberete o načelu otrokove največje koristi, posebnih pogojih obravnave otroka v uradnih postopkih, človekovih pravicah, ki so zelo pomembne za otrokov razvoj, pa tudi o zakonitosti omejevanja teh pravic.

pomembno Več podpoglavij je namenjenih predvsem otrokom in mladostnikom, zato so informacije predstavljene iz njihove perspektive in na poenostavljen način.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah