Vidik staršev

Vaš otrok ima pravico do šolanja, kar je človekova pravica. Šolanje otroku omogoči, da se osamosvoji in razvije kot posameznik in član družbe. Kot starš imate pomembno vlogo pri izobraževanju svojega otroka. Otroku svetujete in ga izobražujete, obenem pa mu dajete podporo pri uresničevanju njegove pravice do izobraževanja zunaj družine, kot je na primer izbira šole.

Otrokova pravica do šolanja

Otrokova pravica do šolanja zagotavlja:

  • pravico dostopa do javno potrjenih izobraževalnih institucij 
  • pravico do uradnega priznanja opravljenega izobraževanja

pomembno V Sloveniji ima vsak otrok obveznost pridobiti osnovnošolsko izobrazbo. Vsak starš ima obveznost zagotoviti, da bo njegov otrok osnovno šolo redno obiskoval. 

Če ima vaš otrok posebne potrebe, morajo biti na voljo posebni izobraževalni programi, prilagojeni takšnim potrebam.

Brezplačno osnovno- in srednješolsko izobraževanje

V Sloveniji, Ustava zagotavlja javno financirano osnovnošolsko izobraževanje. Prav tako pa zakon zagotavlja javno financirano srednješolsko in višješolsko izobraževanje.

Brezplačno šolstvo pomeni tudi, da država financira širok obseg raznih šolskih potrebščin, ki so potrebne za pouk. To so npr. didaktične igre, elektronski viri, naprave, inštrumenti in športna oprema. Obenem pa morajo starši poskrbeti, da ima otrok svoje posamične šolske potrebščine, kot so pisalne potrebščine, posebna oblačila (npr. za športno vzgojo ali kemijo) in materiali za določene šolske predmete (npr. za likovno umetnost).

Jezik poučevanja

Pravica do šolanja ne zagotavlja pravice biti poučevan v vašem maternem jeziku ali v jeziku po vašem izboru ali po izboru otroka. V Sloveniji se otroci izobražujejo v uradnem jeziku države, ki je slovenščina. Obstajajo pa nekatere izjeme.

Otrok lahko delno pridobi izobrazbo v svojem maternem jeziku, če ga je država priznala kot manjšinski jezik. V Sloveniji sta na obmejnih območjih, kjer prebivajo manjšine, to italijanski in madžarski jezik. Tam obstajajo osnovne šole v italijanskem jeziku in dvojezične osnovne šole, ki na primer združujejo slovenski in madžarski jezik.

Otrokova svoboda misli, vesti in veroizpovedi

Vaš otrok ima človekovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Hkrati imate kot starš pravico, da otroku zagotovite versko in moralno vzgojo v skladu s svojimi prepričanji.

Vaša navodila glede verske in moralne vzgoje morajo biti v skladu z otrokovo starostjo, zrelostjo, svobodo vesti in drugimi prepričanji.

Spoštovanje svobode misli, vesti in veroizpovedi staršev

Za izobraževanje in poučevanje svojih otrok ste primarno odgovorni starši. To tudi pomeni, da lahko od otrokove šole zahtevate, da spoštuje vaša verska in filozofska prepričanja kot del vaše lastne pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi.

Hkrati je jasno, da imajo številni predmeti, ki jih poučujejo v šoli, v večji ali manjši meri filozofske vidike in implikacije. Zato lahko izobraževanje in poučevanje vključuje nekatere verske ali filozofske informacije, ki bodo posredno ali neposredno podane vašemu otroku. Vaša svoboda misli, vesti in veroizpovedi vam ne daje pravice zahtevati, da takšne informacije vašemu otroku niso predstavljene. V nasprotnem primeru bi se lahko poučevanje vašega otroka in drugih otrok izkazalo za neizvedljivo.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah