Posvojitev

Posvojitev pomeni pravno priznanje družinskega razmerja med posvojitelji in otrokom. Pravico do vzpostavitve in ohranjanja tega razmerja varuje človekova pravica do zasebnega in družinskega življenja.

Posvojitev in družinska razmerja

Cilj posvojitve je zagotoviti, da lahko otroci brez starševskega varstva živijo v družinskem okolju. Najpomembnejši pogoj za posvojitev je korist otroka. To pomeni, da mora korist otroka vedno prevladati nad interesi posvojiteljev. Z drugimi besedami, posvojitev je »zagotavljanje družine otroku in ne otroka družini«.

Po posvojitvi je pravno razmerje med posvojiteljem in posvojencem enako kot med biološkim staršem in otrokom.

Posvojitev in človekove pravice

Pravica posvojiti in biti posvojen kot taka ni človekova pravica in je ne varuje pravica do zasebnega in družinskega življenja.

Vendar lahko postopek posvojitve in z njim povezane odločitve vplivajo na druge človekove pravice, kot je vaša pravica ustanoviti družino

primer Državni organ vam lahko zavrne status posvojitelja, zato s posvojitvijo morda ne boste mogli ustanoviti družine.

Postopek posvojitve pred pravdnim sodiščem je zajet tudi s pravico do poštenega sojenja.

Odločitve v postopkih posvojitve, zlasti če je posvojitev zavrnjena, ker pripadate določeni skupini ljudi in ne iz posebnih osebnih razlogov, lahko vplivajo tudi na vašo pravico do enakega obravnavanja ali pravico do nediskriminacije. 

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah