Zunajzakonska skupnost

Zunajzakonska skupnost lahko tvori družino v dejanskem smislu. Če s partnerjem nasprotnega spola stketa tesne osebne odnose, utemeljene na medsebojni čustveni, ekonomski in drugi navezanosti, je to razmerje lahko pravno priznano kot zunajzakonska skupnost, ki ima družbene, osebne in pravne posledice.

Zunajzakonska skupnost je opredeljena kot dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna.

V nasprotju s številnimi drugimi državami so v Sloveniji pravice in ugodnosti zunajzakonskih partnerjev izenačene s pravicami in ugodnostmi zakonskih parov. Te ugodnosti se nanašajo predvsem na dedne pravice, zdravstveno varstvo, socialne prejemke, posvojitev otroka, davčne olajšave in pravico, da partner v različnih postopkih ne priča proti partnerju.

Obstoj zunajzakonske skupnosti med dvema osebama se lahko ugotovi v postopku za določitev omenjenih pravic ali obveznosti. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v zadevi, o kateri je bilo odločeno.

primer Če bi radi s svojim partnerjem posvojili otroka, se bo obstoj zunajzakonske skupnosti med vami in vašim partnerjem ugotavljal v postopku posvojitve. Odločitev ustreznega organa, da vaše razmerje tvori zunajzakonsko skupnost, v drugih postopkih ne bo imela posledic. V drugih postopkih bo namreč treba njen obstoj vnovič ugotavljati.

Zdravstvena oskrba

Kot najbližja oseba svojega partnerja imate zakonsko pravico, da v njegovem oziroma njenem imenu sprejemate odločitve o pomembnih vprašanjih glede njegove oziroma njene zdravstvene oskrbe, kadar vaš partner tega ne more storiti sam. Take odločitve zajemajo sprejem ali zavrnitev zdravljenja na splošno ali posebnih medicinskih metod, ki imajo lahko na primer znatne neželene učinke.

Vaša pravica do odločanja o takih zadevah je pomembna, saj precej vpliva tudi na zdravje in življenje vašega partnerja. Vendar pa morate upoštevati poprej izražene partnerjeve želje glede njegovega zdravljenja.

Dedovanje

Partnerjevo premoženje lahko podedujete na podlagi Zakona o dedovanju, tudi če oporoke ni.

Poleg tega ste upravičeni do nujnega deleža dediščine svojega partnerja, tudi če se je partner v svoji oporoki odločil, da bo svojo lastnino zapustil drugim. Prav tako imate pravico izpodbijati oporočne pogoje, tudi če v oporoko niste vključeni.

Posvojitev

Kot zunajzakonska skupnost s partnerjem uživata privilegij, da skupaj posvojita otroka in tako vzpostavita pravno priznano družinsko razmerje med vama kot posvojiteljema in posvojenim otrokom.

Socialni prejemki

Lahko prejmete partnerjevo državno pokojnino, ki je bila izračunana, vendar v času njegove smrti ni bila izplačana. Prav tako ste upravičeni do posmrtnine in tudi pogrebnine, če krijete stroške pogreba svojega partnerja.

Davčne olajšave

Partnerja sta upravičena do nekaterih davčnih olajšav. Če vaš partner ni zaposlen in ne prejema pokojnine, ste upravičeni do olajšave pri dohodnini za njegovo oziroma njeno preživnino. Prav tako vam ni treba plačati dohodnine za darila, ki jih prejmete od partnerja.

Pravica, da ne pričate proti svojemu zunajzakonskemu partnerju

Uživate pravico, da v sodnih postopkih ne pričate proti svojemu partnerju. Ti postopki vključujejo predkazensko fazo v kazenskih postopkih, pa tudi sodne postopke v kazenskih in prekrškovnih postopkih. Kot priča v civilnih in upravnih sodnih postopkih imate pravico zavrniti odgovor na posamezno vprašanje, če bi vaš odgovor lahko vodil v kazenski pregon vašega partnerja.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah