Umetna oploditev

Imate pravico do umetnega spočetja otroka, če je otroka zelo težko ali nemogoče spočeti po naravni poti. To pravico varuje človekova pravica do zasebnega in družinskega življenja. V Sloveniji imate dostop do umetne oploditve tudi takrat, ko bi tak postopek lahko preprečil, da bi se huda dedna bolezen prenesla na otroka.

Umetna oploditev in zasebno življenje

Umetna oploditev je medicinsko podprta umetna združitev semenske celice in jajčne celice darovalca ali genetskih staršev, če je otroka zelo težko ali nemogoče spočeti po naravni poti. Postopek umetne oploditve v Sloveniji financira dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in sicer štirikrat. Po porodu ste upravičeni do nadaljnjih štirih poskusov, ki jih krije zavarovanje. Umetno oploditev ureja Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Vašo pravico do spočetja otroka s postopkom umetne oploditve varuje človekova pravica do zasebnega in družinskega življenja. Vendar je delo s človeškimi spolnimi celicami povezano z nekaterimi pravnimi in etičnimi vprašanji, zato je uresničevanje te pravice lahko omejeno z nekaterimi pogoji in omejitvami.  Nimate pravice zahtevati metode umetne oploditve, ki je država ne odobri.

Pogoji in omejitve

Postopek umetne oploditve lahko v Sloveniji na podlagi vloge izvede samo raznospolni zunajzakonski ali zakonski par. Za postopek umetne oploditve se lahko prijavite v zdravstveni ustanovi, ki si jo izberete sami.

Obstajajo tudi nekatere etične omejitve, kot na primer to, da postopka umetne oploditve ni dopustno uporabiti za kloniranje človeka. Izbira otrokovega spola prav tako ni dovoljena, razen kadar otrok določenega spola lahko podeduje genetsko bolezen. Več o omejitvah si lahko preberete v Zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

V Sloveniji nadomestno materinstvo ni urejeno in zato ni dovoljeno.

Pisna privolitev

Zdravnik vam bo dal podrobna navodila zadevajoč umetno oploditev in vam svetoval glede postopka. Sami pa boste morali dati pisno privolitev v postopek.

V primeru postopka umetne oploditve z darovano spolno celico boste pred začetkom postopka napoteni na psihološko in socialno svetovanje.

Anonimnost

Informacije o posameznem primeru umetne oploditve in darovanja spolnih celic se varujejo kot poslovna skrivnost. Če ste darovano spolno celico uporabili za umetno oploditev, vaše identitete darovalcu ni mogoče razkriti. Na enak način ne boste mogli izvedeti nobenih informacij o darovalcu spolnih celic. Zaradi zdravstvenih razlogov bo zdravnik vašega otroka lahko dostopal do zdravstvenih informacij darovalca.

pomembno Slovensko pravo izrecno prepoveduje kakršnokoli zahtevo za določitev očetovstva (materinstva) darovalca v zvezi z otrokom, rojenim po poti umetne oploditve.

Varstvo podatkov

Vaši osebni podatki se bodo hranili v registru, ki ga vodi zdravstvena ustanova, ki ste jo izbrali, tako dolgo, kot je primerno v skladu s pravili medicinske znanosti in izkušenj, vendar do največ 50 let. Ti registri niso javno dostopni.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah