Odbor za človekove pravice lahko:

1. Preuči vašo pritožbo zaradi morebitne kršitve človekovih pravic
To lahko stori zoper države, ki so podpisale Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in njegov Fakultativni protokol. Med te države spada tudi Slovenija.
 
Če bo vaša pritožba sprejeta, lahko Odbor ugotovi, ali so slovenski državni organi kršili vaše človekove pravice. Če Odbor ugotovi, da je prišlo do kršitve vaših pravic, lahko priporoči, da vam država zagotovi pravno sredstvo za to kršitev. Država zakonsko ni dolžna upoštevati teh priporočil. Vendar jih bo običajno spoštovala, saj bo morala Odboru poročati o tem, kako je bila kršitev odpravljena.

Odbor za človekove pravice ne more:

Odbor lahko opravlja samo tiste naloge, ki mu jih predpisuje Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in njegov Fakultativni protokol. Kot mednarodno telo ima zelo specifične funkcije in nima enake pristojnosti kot višja sodišča v Sloveniji. Zaradi tega, in tudi zato, ker njegove odločitve niso zavezujoče, ne more:
  • zahtevati, da vam država kot odškodnino dodeli določen znesek
  • obravnavati pritožb zoper ravnanja zasebnih podjetij in oseb
  • razveljaviti ali spremeniti odločb sodišč ali drugih državnih organov
  • ponovno izvajati dokazov iz nacionalnih sodnih postopkov
  • kaznovati državnih uradnikov ali zasebnikov
  • razveljaviti ali spremeniti slovenske zakonodaje

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah