Na Odbor za človekove pravice lahko vložite pritožbo, če menite, da so slovenski državni uradniki ali institucije (ali državni uradniki ali institucije katera koli druge države podpisnice Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in njegovega Fakultativnega protokola) kršili vaše človekove pravice.
 
Preden vložite pritožbo morate upoštevati določene pogoje:
Kršitev vaših pravic mora biti povezana s človekovimi pravicami, ki so vključene v Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in njegove protokole
Odbor ne more obravnavati pritožb, ki niso povezane s človekovimi pravicami zaščitenimi v Paktu.
 
primer Odbor za človekove pravice ne more obravnavati vloge o vaših lastninskih pravicah ali državnih davčnih politikah.
Kršitev morajo storiti državni organi oziroma uradniki

Odbor ne more preučevati odločitev ali ravnanj zasebnih podjetij, mednarodnih organizacij ali zasebnikov, ki ne nastopajo v vlogi državnega organa.

Pritožite se lahko samo zaradi kršitve, storjene zoper vas ali zoper nekoga, ki ga imate pravico zastopati
Ne morete se pritožiti zaradi kršitve človekovih pravic druge osebe, razen če imate za to pisno pooblastilo ali pravico, da osebo zastopate. 
 
primer Lahko se pritožite zaradi kršitve človekovih pravic druge osebe, če imate pooblastilo, ki vam to dovoljuje, ali če imate zakonsko pravico zastopati to osebo (na primer ste starš mladoletnika ali zakoniti zastopnik).
 
izjema Lahko se pritožite tudi zaradi kršitve, storjene zoper nekoga drugega, brez njihovega pisnega soglasja, vendar boste v tem primeru morali dokazati, da takšnega soglasja ni bilo mogoče pridobiti (na primer oseba je umrla ali izginila).
Preden se pritožite na Odbor za človekove pravice, se morate najprej pritožiti pri instituciji, ki je odgovorna za reševanje tovrstnih zadev v Sloveniji
Odbor ne more obravnavati morebitne kršitve vaših pravic, če niste zadeve najprej poskušali rešiti z uporabo vseh običajnih pritožbenih mehanizmov, ki so na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo.
 
primer Če menite, da vam sodnik v sodnem postopku ni dal možnosti, da izrazite svoja stališča, se morate zoper to najprej pritožiti na višje sodišče. Šele ko izčrpate vsa pravna sredstva, se lahko pritožite na Odbor za človekove pravice.
Pritožbo vložite čim prej potem ko izčrpate vsa razpoložljiva nacionalna pravna sredstva

Na Odbor morate vlogo z vsemi prilogami poslati čim prej. Določenega roka za oddajo pritožbe sicer ni, vendar če je pritožba vložena več kot pet let po zadnji nacionalni odločitvi, jo Odbor lahko zavrne.

Kršitve vaših človekovih pravic niso smele biti že odpravljene ali preučene s strani drugega organa za varstvo človekovih pravic
Če so škodljive posledice, povzročene s kršitvijo, odpravila ali nadomestila slovenska sodišča, državni organi ali druga mednarodna sodišča, bo Odbor za človekove pravice vašo pritožbo zavrnil.
 
primer Če je Evropsko sodišče za človekove pravice že obravnavalo vašo pritožbo v tej zadevi, Odbor vaša pritožbe ne bo obravnaval.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah