Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije je pravosodni organ Evropske unije, ki je zadolžen za zagotavljanje enotne uporabe in razlage prava Evropske unije. Sodišče Evropske unije je razdeljeno na dve sodišči: Sodišče in Splošno sodišče. Sodišče ima sedež v mestu Luxembourgu, glavnem mestu Luksemburga.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah