Ustavno sodišče

Ustavno sodišče je neodvisno sodišče, ki presoja ustavnost in zakonitost zakonov in drugih predpisov v Sloveniji, ter odloča o pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic, ki jih storijo državni organ s posamičnimi akti. Deluje na podlagi Ustave in Zakona o ustavnem sodišču.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah