Oblika

Vlogo morate oddati pisno, vendar vam ni treba izpolniti določenega obrazca.

Jezik

Ustavno sodišče posluje v slovenščini. Vsa dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku ali skupaj z uradnim prevodom v slovenski jezik.
 
Sodišče vam med postopkom ne bo priskrbelo tolmača. Če ne govorite ali ne razumete slovenskega jezika in potrebujete tolmača, se morate za tolmača dogovoriti in njegove storitve plačati sami.
 
Če ste tujec in vam je v Sloveniji odvzeta prostost, lahko vložite pritožbo v svojem jeziku.

Vsebina

V vlogi morate jasno navesti:
 • ime pritožnika (vaše ime) in naslov
 • ime in naslov vašega odvetnika (če ga imate)
Če vlagate predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisov morate navesti:
 • določbo predpisa, zoper katero vlagate pobudo, in ime institucije, ki je dotični zakon ali predpis izdala (na primer za vse zakone bo to Državni zbor Slovenije)
 • številko Uradnega lista RS ali drugega uradnega lista, v katerem je bil objavljen izpodbijani predpis
 • razloge, ki upravičujejo vaš pravni interes za vložitev pobude
 • pravne argumente, ki podpirajo vašo trditev, da so bile vaše pravice kršene
 • kaj zahtevate od Ustavnega sodišča
Če se pritožujete nad posamičnim aktom, s katerim je državni organ kršil vaše človekove pravice morate dodati:
 • izpodbijani posamični akt, organ, ki ga je izdal, opravilno številko akta in datum izdaje
 • katere od vaših človekovih pravic so bile po vašem mnenju kršene
 • pravne argumente, ki podpirajo vašo trditev, da so bile vaše pravice kršene
 • datum vročitve zadnjega izpodbijanega posamičnega akta v zadevi
 • izčrpanost pravnih sredstev (skupaj z navedbo vseh odločb, izdanih v zvezi s predmetom ustavne pritožbe)
 • kaj zahtevate od ustavnega sodišča.
Poskusite pisati zgolj o dejstvih in težavah, povezanih s kršitvijo, zaradi katere se pritožujete. Da bi Ustavno sodišče lažje razumelo situacijo, poskušajte pisati preprosto, osredotočeno, dobro obrazloženo in se izogibajte čustvenim ali slabšalnim izrazom.

Priloge

Svoji vlogi morate priložiti vso dokumentacijo (zlasti pritožbe, ki ste jih že vložili, in prejete odgovore), ki je povezana z zadevo, zaradi katere vlagate pritožbo. Vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali uradno prevedeni v slovenski jezik. Če ste tujec in vam je v Sloveniji odvzeta prostost, lahko pritožbo vložite v svojem jeziku.

Roki

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisov je treba vložiti v enem letu od uveljavitve izpodbijanega predpisa ali v enem letu, odkar ste izvedeli za nastanek škodljivih posledic zaradi navedenega predpisa.
 
Ustavno pritožbo je treba poslati v roku 60 dni od vročitve zadnjega posamičnega akta.

Naslov

Vloge je treba poslati na naslednji naslov:
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713
1001 Ljubljana
Slovenija
 
Vlogo lahko vložite tudi osebno med uradnim delovnim časom ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom.

Pravna pomoč

Če potrebujete odvetnika, ki vam bo pomagal pri pripravi prošnje ali zastopanju pred sodiščem in nimate sredstev za plačilo pravnih storitev, ste lahko upravičeni do brezplačne pravne pomoči.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah