Na Ustavno sodišče se lahko obrnete, če menite,
 
  • da so bile z določbo predpisa kršene vaše človekove pravice ali ustavna načela, ali
  • da so bile vaše človekove pravice kršene s posamičnim aktom, s katerim so državni organi, organi lokalne skupnosti oziroma nosilci javnih pooblastil odločali o vaših pravicah, obveznostih ali pravnem interesu.
 
To sta dva ločena postopka in obstajajo posebni pogoji, ki jih morate upoštevati, preden lahko uspešno vložite ustavno pobudo v prvem, ali ustavno pritožbo v drugem primeru.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah