Oblika

Pritožbe (ki se imenuje pobuda) ni potrebno oddati v določeni obliki. Na spletu je na voljo vzorčni obrazec za pobudo, ki vam jo lahko pomaga bolje strukturirati.
 
Prenesite obrazec.

Jezik

Varuh človekovih pravic posluje v slovenščini. Če ne govorite slovensko, lahko pritožbo oddate v svojem jeziku.

Vsebina

V pobudi morate jasno razložiti:
  • kaj se je zgodilo
  • kdaj se je zgodilo
  • katere državne institucije ali uradniki so bili udeleženi
  • katerim institucijam ali uradnikom ste se pritožili zaradi tega dogodka in kakšni so bili njihovi odzivi
  • prijava mora vsebovati vaše ime, podpis, datum in naslov za vročanje
Ni potrebno, da je vaša prijava napisana v pravnem jeziku ali da se sklicuje na posebne zakonske določbe, vendar mora biti jasna in razumljiva. Poskušajte pisati samo o dejstvih in težavah v zvezi s kršitvijo, zaradi katere se pritožujete. Da bi varuh človekovih pravic lažje razumel kaj se je zgodilo, ohranite besedilo preprosto, osredotočeno in se izogibajte čustvenim ali slabšalnim izrazom.
 
Varuh ne sprejema anonimnih vlog.

Priloge

Če lahko, svoji pobudi priložite vse dokumente (zlasti pritožbe, ki ste jih že vložili in odgovore nanje), ki so povezani z dogodkom, zaradi katerega se pritožujete.

Rok za vložitev pobude

Pobudo morate vložiti v enem letu od kršitve ali zadnjega odgovora pristojnega organa v pritožbenem postopku.
 
V izjemnih primerih bo varuh preučil vaš primer, tudi če ste zaradi objektivnih razlogov zamudili rok ali pa je zadeva tako pomembna, da upravičuje njegovo ukrepanje ne glede na časovno oddaljenost.

Naslov

Prijave je treba poslati na naslednji naslov:
 
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Dunajska 56
1109 Ljubljana
Slovenija
 
ali
 
info@varuh-rs.si

Pravna pomoč

Za pobudo Varuhu človekovih pravic ne potrebujete pravne pomoči. Postopek je brezplačen in neformalen, zato v Sloveniji niste upravičeni do brezplačne pravne pomoči za pripravo pobude.
 
Če niste prepričani, ali so bile vaše človekove pravice kršene in ali lahko varuh človekovih pravic razišče vaš primer, lahko pred vložitvijo pobude pišete (info@varuh-rs.si) ali pokličete (080 15 30) v pisarno Varuha človekovih pravic RS.
 
Če potrebujete dodatno pravno pomoč za pripravo pobude, boste morali odvetnika najeti sami.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah