O Varuhu

Varuh človekovih pravic (Ombudsman) je državna institucija, ki skrbi za varstvo človekovih pravic v Sloveniji. Institucija Varuha človekovih pravic je neodvisna od vlade, parlamenta in sodišč.
Varuh človekovih pravic lahko preiskuje pobude v zvezi z morebitnimi kršitvami človekovih pravic in ugotovi, ali so bile vaše človekove pravice kršene. Vladi lahko tudi predlaga, naj spremeni zakon, če ugotovi, da nekatere zakonske določbe negativno vplivajo na spoštovanje človekovih pravic, oziroma niso v skladu z načelom dobrega upravljanja.
 
Varuh človekovih pravic lahko preiskuje samo primere povezane s kršitvijo vaših človekovih pravic s strani slovenskih državnih organov in podjetij, ki izvajajo državno oblast (nosilci javnega pooblastila). Če vam je pravice kršilo zasebno podjetje ali oseba, ki ni državni uradnik, morate pritožbo najprej nasloviti na institucijo, pristojno za preiskovanje takšnih situacij (kot so policija, sodišče, Informacijska pooblaščenka, Zagovornik načela enakosti). Vseeno pa lahko tudi v teh primerih Varuh človekovih pravic pritiska na državne organe, organe lokalne samouprave in nosilce javnih pooblastil, ki so odgovorni za nadzor dela zasebnega podjetja ali posameznika.
 
Preden na Varuha naslovite pobudo, se prepričajte, ali je na voljo običajna pritožba pri ustrezni instituciji.
 
primer Če menite, da je sodnik nezakonito zavrnil povabilo vaših prič na zaslišanje pred sodiščem prve stopnje, morate zavrnitev dokaza najprej izpodbijati na pritožbenih sodiščih. Če se sodišča na vašo pritožbo ne odzovejo, se lahko obrnete na Varuha človekovih pravic.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah