Kako poteka obravnava vaše pobude?

Po prejetju vaše pobude, se bo Varuh človekovih pravic odločil, ali bo začel s preiskavo. Če se odloči, da je ne bo odprl, bo obrazložil razloge za tako odločitev. Njegova odločitev je dokončna.
 
Če se odloči, da bo začel preiskavo, lahko od vas ali državnih institucij, zoper katere ste se pritožili, zahteva več informacij. Po potrebi lahko informacije zahteva tudi od drugih institucij ali strokovnjakov.
 
Ko bo zbral vse podatke, ki jih potrebuje za preučitev vašega primera, bo pripravil končno poročilo. V poročilu lahko Varuh bodisi ugotovi, da je prišlo do kršitve vaših človekovih pravic, bodisi odloči, da vaše pravice niso bile kršene.
 
Če varuh človekovih pravic ugotovi, da je nek državni organ kršil vaše človekove pravice, bo predlagal način, na katerega naj se ugotovljena kršitev odpravi (npr. ponovna izvedba postopka, odškodnina itd.).
 
Preberite več o učinku tega poročila.

Koliko časa bo postopek trajal?

Preiskava primera ni časovno omejena. Nekateri postopki lahko, žal, trajajo tudi več let, medtem ko se nekateri končajo hitreje. Trajanje postopka je odvisno od zapletenosti primera in od sodelovanja vseh vpletenih.
 
opomba Vložitev pobude pri Varuhu človekovih pravic ne posega v nobene druge roke, ki jih imate morebiti na slovenskih sodiščih ali v državnih organih. Prav tako ne posega v roke za vložitev prijave na Evropsko sodišče za človekove pravice ali druge mednarodne institucije za varstvo človekovih pravic.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah