Zagovornik lahko:

1. Obravnava potencialno diskriminacijo
Če menite, da ste bili vi ali vaši najbližji zaradi vaših osebnih okoliščin neenako obravnavani, lahko vložite predlog za obravnavo diskriminacije. Zagovornik načela enakosti bo preučil vašo zadevo in odločil, ali je prišlo do diskriminacije, ki je z zakonom prepovedana.
 
Izdal bo odločbo in v primeru ugotovljene diskriminacije odgovorni zasebni ali javni ustanovi morebiti naložil odpravo diskriminacije. Predlaga lahko tudi sprejetje ustreznih ukrepov za prepoved nadaljnje diskriminacije, za odpravo posledic diskriminacije ter za preprečevanje diskriminacije v prihodnje. Upoštevajte, da Zagovornik ne more spreminjati odločb sodišč, državnih organov ali zasebnih organizacij.
 
Zagovornik lahko zadevo predloži pristojnemu inšpektoratu za uvedbo postopka o prekršku.
2. Pomaga pri preprečevanju podobnih kršitev proti vam ali drugim osebam v prihodnosti
Če preiskava Zagovornika razkrije težavo v zakonu ali praksi državnih institucij ali zasebnikov, jim lahko predlaga spremembe, da se diskriminatorne prakse v prihodnje preprečijo.
3. Pomaga razumeti pravico do varstva pred diskriminacijo in razloži, kako jo bolje zaščititi
Če niste prepričani, ali ste bili diskriminirani in ali je vaš primer primeren za obravnavo pri Zagovorniku, lahko pokličete v pisarno Zagovornika (080 81 80), kjer vas bodo informirali o tem, kaj je diskriminacija, vam pomagali vložiti prijavo ali razložili, katera pravna sredstva so vam na voljo in kako jih uporabiti pred drugimi državnimi organi.
4. V vašem imenu poda pritožbo na sodišče 
V posebnih primerih vas lahko Zagovornik načela enakosti zastopa v sodnih ali upravnih postopkih, ali vas, če želite, v takšnih postopkih spremlja.
Prosimo, upoštevajte, da Zagovornik načela enakosti sam odloča, ali bo sodeloval v sodnih postopkih v določeni zadevi, pri čemer bo upošteval zlasti: strateške prednostne naloge, naravo primera, lastne človeške in finančne sposobnosti ter ugotovitve v specifičnem primeru diskriminacije. Zagovornik to ocenjuje za vsak primer posebej.
5. Zahteva presojo ustavnosti
Če Zagovornik oceni, da je kateri koli zakon ali drug predpis diskriminatoren, lahko sproži postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti predpisa na Ustavnem sodišču.

Zagovornik ne more:

Zagovornik vam ne bo mogel pomagati v primerih, ko nekdo z vami ravna grdo ali nepravično in razlog za takšno ravnanje ni vaš spol, starost, narodnost, rasa, etnična pripadnost, invalidnost, spolna usmerjenost ali druga osebna okoliščina.
 
pomembno Vsako nepravično ravnanje ni diskriminacija.
 
Za obravnavo takih krivic so lahko odgovorni drugi državni organi.
 
primer Če vam je delodajalec neupravičeno znižal plačo, je to lahko diskriminatorno le, če je bilo to storjeno zaradi vašega spola, starosti, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali katere koli druge osebne okoliščine.
 
Zagovornik lahko opravlja samo tiste naloge, ki so opredeljene v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Zato ne more:
  • razveljaviti ali spremeniti odločb sodišč, državnih organov ali zasebnih institucij
  • ponovno izvajati dokazov iz sodnih postopkov
  • kaznovati državnih uradnikov ali zasebnikov (lahko pa to storijo pristojni inšpekcijski organi)
  • prisoditi odškodnine za diskriminacijo (vendar ste do odškodnine lahko upravičeni v sodnem postopku)
  • vas zastopati na Evropskem sodišču za človekove pravice ali pred drugo mednarodno institucijo

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah