Človekove pravice varujejo naša življenja in naša telesa ter nam omogočajo, da živimo kot svobodni ljudje in da se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi – da se izražamo, da pridobivamo novo znanje, da se srečujemo s prijatelji, somišljeniki itn.

Opredeljene in zaščitene so s predpisi.  

V Sloveniji so človekove pravice najbolj splošno opredeljene v Ustavi Republike Slovenije. Obstajajo pa tudi drugi predpisi, ki podrobneje razložijo, kaj pomeni vsaka izmed pravic ter kaj je dovoljeno in kaj prepovedano.

primer V Ustavi piše, da se imamo pravico pritožiti na odločitve sodišč. Kako to storiti v konkretnem primeru pred pravdnim sodiščem pa pojasnjuje Zakon o pravdnem postopku.

Preverite svoje znanje

Vodnik ponuja možnost, da pred uporabo ali po njej preverite svoje znanje o človekovih pravicah z reševanjem testov, ki obravnavajo različne teme.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah