Policijsko pridržanje

Osebi, za katero se sumi, da je storila kaznivo dejanje, je mogoče odvzeti prostost in jo odpeljati v policijsko pridržanje. Vendar pa mora biti prijetje izvedeno zakonito in ob spoštovanju človekovih pravic.

Če ima policija utemeljene razloge za sum, da ste storili kaznivo dejanje, vas lahko pridrži. V takih primerih vas lahko brez posebnega dovoljenja sodnika pridrži v policijskem pridržanju največ 48 ur. Po preteku tega časa morate biti izpuščeni ali pa preiskovalni sodnik odredi nadaljnje pridržanje.

Več o natančnih razlogih za policijsko pridržanje lahko preberete v Zakonu o kazenskem postopku.

Policijsko pridržanje ljudem odvzame prostost kar pomeni, da se lahko zato počutijo še posebej nemočne in ranljive. Iz tega razloga policija ne sme nikogar pridržati samovoljno, brez zakonitega razloga.

O tem Vodniku

V tem Vodniku bodo razložene situacije, v katerih vam lahko odvzamejo prostost in odpeljejo v policijsko pridržanje. Predstavljen je postopek odvzetja prostosti in pridržanja, osnovne pravice, ki jih v policijskem pridržanju uživate, prostori pridržanja, postopki ravnanja v tem času in kaj se mora zgoditi glede vaše izpustitve. Pojasnjeno bo tudi, kako se lahko pritožite glede vprašanj, povezanih z vašim pridržanjem.

Vseeno velja omeniti, da prav vsaka omejitev vaše telesne svobode ne bo obravnavana kot policijsko pridržanje. Več o tem si preberite spodaj.

Kaj ni policijsko pridržanje?

Pomembno je omeniti, da se vsaka omejitev vaše telesne svobode ne bo obravnavala kot policijsko pridržanje. Na primer, ne šteje se, da ste bili odpeljani v policijsko pridržanje vsakič, ko ste v policijski pisarni. Včasih boste morda povabljeni k pomoči pri preiskavi in odgovarjanju na vprašanja, vendar ko izpolnite svoje zakonite dolžnosti sodelovanja v kazenskem postopku, lahko prosto odidete.

Vsaka situacija je lahko zelo drugačna, zato vam človekove pravice določajo nekatera merila, kako presoditi, ali ste res v policijskem priporu. To so:

  • način, kako ste prijeti
  • kraj, kjer vas zadržujejo
  • kako dolgo vas zadržujejo.

Če so vas na primer privedli na silo, postavili na omejeno ali celo izolirano območje, ki ga ne morete zapustiti in ki ga policija močno nadzoruje, se bo to najverjetneje štelo za policijsko pridržanje. Policijsko pridržanje je lahko tudi posledica situacije, ko ste svobodno in prostovoljno prišli na policijsko postajo. Zato je vedno pomembno vprašati, ali lahko prosto odidete.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah