Preiskovalna dejanja

Ko ste v priporu, ste osumljenec ali obdolženec v kazenskem postopku. V času vašega pripora bo policija ali tožilstvo za pripravo primera morda morala izvesti nekatera preiskovalna dejanja. Lahko vas denimo zaslišijo ali vas prosijo, da sodelujete pri soočanju ali prepoznavanju predmeta ali osebe. Več o preiskovalnih dejanjih lahko preberete v Zakonu o kazenskem postopku.

Kazenska preiskava in prisilna sredstva

Zelo pomembno se je zavedati, da vas med temi preiskovalnimi dejanji vpleteni organi ne smejo obravnavati nečloveško ali ponižujoče ali vas mučiti. To denimo pomeni, da vas ne smejo pretepati ali vam groziti zato, da bi pridobili vaše priznanje. Toda oblast vas lahko prisili, da izpolnite svoje zakonite dolžnosti. Strokovnjaku morate denimo omogočiti zbiranje vzorcev, kot je DNK, za testiranje. Če pri tem ne boste sodelovali, sme oblast te vzorce pridobiti z uporabo sile. Vseeno pa pri pridobivanju teh vzorcev ne sme biti uporabljeno več sile kot potrebno.

Telesne preiskave

Med priporom je včasih potrebna telesna preiskava, ki jo zakon dovoljuje. Če na vas opravijo telesno preiskavo, mora to storiti oseba istega spola kot vi. Telesne preiskave ne smejo izvajati samo zato, da vas ponižajo.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja

Slabo ravnanje med preiskavo lahko krši prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali mučenja. Vendar pa vsakič, ko se počutite ponižane, ne pomeni, da z vami ravnajo nečloveško ali ponižujoče. Morda se počutite ponižane, ker ste pridržani in se zato počutite nemočni in ranljivi.

Slabo ravnanje mora doseči vsaj minimalno stopnjo resnosti, da povzroči kršitev človekovih pravic. Pri ugotavljanju, ali so z vami ravnali nečloveško ali ponižujoče, se upoštevajo okoliščine, kot so trajanje slabega ravnanja, fizični in psihološki učinki, vaša starost, spol in zdravstveno stanje. Da bi se zloraba štela za mučenje, morajo biti dejanja še posebej resna in okrutna ter povzročati zelo hudo trpljenje. Preberite več o tem, kako oceniti, ali vam je bila vaša pravica do človeškega in dostojanstvenega ravnanja kršena. 

Pravica do življenja

Če policija uporabi pretirano, nepotrebno silo, katere posledica je izguba življenja pripornika, lahko pride do kršitve pravice do življenja. Preberite več o tem, kako ugotoviti ali je bila kršena pravica do življenja. 

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah