Med pridržanjem v priporu vas pazniki in uprava preiskovalnega zapora ne smejo obravnavati nečloveško ali ponižujoče. Zoper vas ne smejo uporabljati pretirane fizične sile ali z vami kakorkoli drugače slabo ravnati. Imate pravico do človeških razmer v kraju, kjer so vas pridržali, do medicinske pomoči in do komunikacije z zunanjim svetom.

O tem razdelku

V tem razdelku Vodnika bodo pojasnjene vrste ravnanj in razmere, ki jih je treba zagotoviti, in kdaj bi lahko njihova odsotnost povzročila kršitev vaših človekovih pravic.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah