Kdo?

V Sloveniji lahko vi ali vaš zagovornik  od preiskovalnega sodnika ali sodišča zahtevate, da vnovič oceni, ali še vedno obstajajo razlogi za pripor, če se je sodni postopek že začel. V nekaterih primerih mora vnovično preverjanje sprožiti preiskovalni sodnik ali sodišče samo. Zakon o kazenskem postopku pojasnjuje, kdo, kdaj in kako lahko sproži in izvede preverjanje vašega pripora.

Sodelovanje

Na naroku pred preiskovalnim sodnikom ali sodiščem imate pravico biti navzoči in pojasniti svoje argumente, zakaj bi vas morali izpustiti. Prav tako mora biti vašemu zagovorniku dovoljeno, da sodeluje in vam na naroku pomaga. Če ne razumete in/ali ne govorite slovensko, je preiskovalni sodnik ali sodišče na naroku dolžno zagotoviti tolmača, ki ga plača država.

Utemeljen sklep

Preiskovalni sodnik ali sodišče mora preučiti vsa dejstva za nadaljevanje vašega pripora ali za njegovo prenehanje. Sodniki morajo biti pri tem zelo skrbni. Preiskovalni sodnik mora izdati obrazloženo odločitev, še zlasti če se odloči, da vaš pripor podaljša. To pomeni, da morajo biti v sklepu zelo jasno obrazloženi razlogi, zaradi katerih boste še naprej priprti, in zakaj je to potrebno na tej stopnji postopka. Razlogi ne morajo biti površni, splošni ali enaki kot v prejšnjih preverbah priprtja.

Dlje ko ste v priporu, bolj temeljiti in utemeljeni bi morali biti razlogi za njegovo podaljšanje.

Če ne razumete slovensko, vam mora sodišče nemudoma zagotoviti prevod odločbe v jezik, ki ga razumete.

Pravočasna odločitev

Pravo človekovih pravic zahteva, da se o zakonitosti vašega pridržanja odloči hitro. To pomeni, da mora preiskovalni sodnik ali sodišče vašo vlogo obravnavati skrbno, brez neupravičenega odlašanja. Pri odločanju o priporu morata preiskovalni sodnik in sodišče upoštevati roke, določene z Zakonom o kazenskem postopku.

Pritožba

Slovenska zakonodaja predvideva možnost pritožbe na to odločitev med preiskavo, ne pa tudi med sojenjem. Vendar pa lahko kadarkoli zahtevate vnovično preverjanje zakonitosti vašega pridržanja.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Če vam postopek preverjanja ni bil na voljo ali ni ustrezal danim zahtevam, lahko to privede to kršitve vaše pravice do osebne svobode in varnosti.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah