Dokazi

Končna sodba v vaši zadevi mora temeljiti na dokazih. Prekrškovni organ mora zbrati dovolj dokazov, da ste storili prekršek, ki ste ga obtoženi.

Dokazi v vaši zadevi lahko vključujejo materialne dokaze, dokumente, vse vrste posnetkov, izjave prič itd. Dokazi, predloženi sodišču, morajo biti pomembni za vašo zadevo in morajo biti pridobljeni zakonito. Dokazi, pridobljeni z mučenjem ali grožnjami zoper življenje ali zdravje vas ali katere koli druge osebe, se na sodišču ne smejo uporabiti.

Prav tako lahko na sodišču predstavite svoje dokaze in predlagate zaslišanje prič. Dana vam mora biti možnost, da predstavite svoje dokaze pod enakimi pogoji kot prekrškovni organ.

Če ta pravila niso upoštevana, je lahko kršena vaša pravica do poštenega sojenja.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah