Procesne zahteve zagotavljajo, da:

  • da imate možnost učinkovito sodelovati v sodnem postopku 
  • je sodni postopek učinkovit
  • je sodni postopek odprt za javni nadzor

Jamstva

Pravica do poštenega sojenja vključuje številna jamstva, ki zagotavljajo, da lahko razumete, kaj se dogaja v vaši zadevi, in da lahko sodišču predstavite svoje argumente pod enakimi pogoji kot prekrškovni organ. Ta jamstva zajemajo celoten postopek, začenši s pravico do uporabe jezika, ki ga razumete, in nazadnje s pravicami v pritožbenih postopkih, če so ti v vašem primeru na voljo.  

Pravica do poštenega sojenja pomeni tudi, da je sodni postopek hiter in učinkovit ter da je postopek odprt za nadzor javnosti. To pomeni, da morata biti sodni postopek in sodba splošno dostopna javnosti. Sodba mora vsebovati dovolj razlogov, da lahko vi in člani družbe razumete podlago za odločitev sodišča.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah