Dolga časovna obdobja brez aktivnosti v zadevi niso dopustna. Pogosta menjava sodnikov ali njihova velika delovna obremenitev ne moreta biti izgovor za pretirane zamude v vaši zadevi.

Kaj pomeni sojenje v razumnem roku?

Razumna dolžina sodnega postopka je odvisna od okoliščin vsakokratnega primera. Pri ugotavljanju, ali je sodišče (ali na splošno država) porabilo preveč časa zato, da je odločilo v vaši zadevi, morate upoštevati naslednje:

  • kompleksnost oziroma zapletenost vaše zadeve
  • ravnanja strank v postopku
  • ravnanje sodišča in drugih oblastnih organov
  • pomen zadeve

primer Če bi preprost primer cestnoprometne kršitve, v katerem obdolženi aktivno sodeluje z organi, trajal nekaj let, da bi ga preučili, bi bilo to nerazumno. Po drugi strani pa bi lahko o zapletenem primeru davčne utaje z več udeleženci, ki aktivno uporabljajo svoje procesne pravice in se ne udeležujejo narokov, odločali več let in ne bi šlo za kršitev.

Nasprotna stranka

Sodišče ni odgovorno za ravnanja strank v postopku, ki podaljšujejo njegovo trajanje. Gre na primer za neupravičeno odsotnost z narokov in uporabo t.i. taktik zavlačevanja, kot je nepotrebno kopičenje vlog brez pravega razloga. Kakorkoli, če samo ena izmed strank namerno zavlačuje postopek, mora sodišče ukrepati in zagotoviti, da se sojenje učinkovito nadaljuje. Dolga časovna obdobja brez aktivnosti v zadevi praviloma niso dopustna.

Kako se pritožiti

Predsednik določenega sodišča je odgovoren za pravočasno reševanje zadev na sodišču, ki mu predseduje. Če menite, da se v vaši nepotrebno odlaša z odločanjem, vložite pisno nadzorstveno pritožbo pri predsedniku tega sodišča.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah