Na splošno človekove pravice ne določajo pravice do pritožbe v vseh primerih in v vseh sporih. Če pa slovenska zakonodaja omogoča pritožbo zoper odločitev nižjega sodišča, morajo višja sodišča na vseh pritožbenih stopnjah upoštevati zahteve in jamstva poštenega sojenja.

Pritožbeno sodišče ali višje sodišče

V skladu s slovenskim pravom se je mogoče zoper sodbo sodišča prve stopnje pritožiti na višje sodišče - pritožbeno sodišče. V pritožbenem postopku ima pritožbeno sodišče enaka pooblastila za obravnavo zadeve kot nižje sodišče (vključno z vsemi spori o dejstvih vašega primera in pravilni uporabi prava). Na splošno so vaše pravice in obveznosti pred pritožbenim sodiščem enake kot pred sodiščem prve stopnje. 

V zadevah ni možnosti pritožbe zoper sodbo pritožbenega sodišča pred Vrhovnim sodiščem.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah