Dostop do sodišča

Če menite, da je državni organ odločil nezakonito, lahko zoper odločitev sprožite spor na Upravnem sodišču. Lahko se zgodi, da morate za dostop do sodišča izpolniti določene pogoje, ki pa ne smejo biti takšni, da jih sploh ne bi mogli izpolniti.

Pravico imate uveljavljati zahtevek proti državnim organom pred Upravnim sodiščem. Vendar se ta izvršuje pod določenimi pogoji:

Vrsta zahtevka

Vaš zahtevek morate uveljavljati pri pristojnem sodišču. Upravno sodišče obravnava zgolj spore med fizičnimi osebami in državnimi organi, ki so delovali v funkciji oblastnega organa. 

primer Zoper odločitev občine, ki je zavrnila vašo zahtevo, da na mestnem trgu organizirate shod, se lahko pritožite na Upravno sodišče. 

Upravno sodišče ne obravnava odločitev organov kazenskega pregona (policije ali državnega tožilca), ki se nanašajo na določeno kazensko zadevo. 

primer Če je tožilec sprejel odločitev, da ste obdolženi storitve kaznivega dejanja, se zoper to odločitev ne morete pritožiti na Upravno sodišče.

Pritožba

Praviloma morate za dostop do Upravnega sodišča najprej vložiti pritožbo zoper odločbo na pristojno ministrstvo. 

primer Preden lahko vložite pritožbo zoper odločbo inšpektorata na sodišču, se morate najprej pritožiti na pristojno ministrstvo. Če ste lastnik restavracije in ste prejeli odločbo zdravstvenega inšpektorata, se morate zoper njo pritožiti na Ministrstvo za zdravje, preden lahko vložite tožbo na Upravno sodišče.

Zahteve

Ko vlagate tožbo na upravno sodišče, morate biti pozorni še na morebitne druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za to, da bo vaša zadeva vzeta v obravnavo, kot je na primer upoštevanje rokov za vložitev tožbe ali plačilo sodne takse. Ti pogoji ne smejo biti takšni, da jih sploh ne bi mogli izpolniti in bi vam onemogočili uveljavljanje vašega zahtevka. 

Sodna taksa

Ob vložitvi tožbe na upravno sodišče boste morali plačati fiksen znesek sodne takse. Če vam vaše premoženjsko stanje ne omogoča plačila sodne takse, lahko sodišče zaprosite za njeno oprostitev ali znižanje. 

Roki

Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek. 

Na predpisane časovne omejitve morate biti še posebej pozorni in zahtevek vložiti v za to predpisanih rokih, sicer z njim ne boste uspeli. Če ste iz upravičenega razloga zamudili rok, imate možnost, da na upravno sodišče vložite predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ki mu priložite zamujeno vlogo, skupaj s prilogami.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah