Naš Vodnik

Razumevanje človekovih pravic

Na voljo v enajstih državah

Naši viri

Delovanje človekovih pravic v vsakdanjih situacijah

Ključne lastnosti:

Naše poslanstvo

Vsakdo ima pravico poznati svoje pravice

Príručka ľudských práv, ktorá je k dispozícii v jedenástich krajinách, je platformou pre vzdelávanie v oblasti ľudských práv a občianstva. Ponúka zdroje a nástroje, ktoré pomáhajú občanom, zamestnancom verejného sektora a iným odborníkom, učiteľom a študentom pochopiť, čo sú ľudské práva a ako fungujú v každodenných situáciách. 

Príručka ľudských práv, ktorú vypracovala sieť organizácií z celej Európy, bola založená na myšlienke, že každý má právo poznať svoje práva. Naším poslaním je poskytovať viacjazyčné a používateľsky prívetivé príručky pre jednotlivé krajiny s cieľom podporiť pochopenie a osvojenie si ľudských práv, povzbudiť občiansku účasť a podporiť dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie zásad právneho štátu.

Naša zgodba

Razviti v baltskih državah za Evropo in širše

Príručka ľudských práv bola založená organizáciou Baltic Human Rights Society so sídlom v Rige a vznikla ako iniciatíva pobaltských krajín. Prvýkrát bola spustená v Lotyšsku v roku 2016, po ktorom nasledovali Estónsko a Litva v roku 2017. Na začiatok iniciatívy bola v roku 2015 v Rige zorganizovaná prvá pobaltská konferencia o vzdelávaní v oblasti ľudských práv, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia vlády, štátnych inštitúcií, medzinárodných a mimovládnych organizácií a akademickej obce. 

Príručka ľudských práv sa stala európskou platformou a sieťou, keď bola v roku 2019 spustená v Bulharsku, v roku 2021 v Slovinsku a na Slovensku a v roku 2023 vo Francúzsku a Chorvátsku. Sprievodca ľudskými právami sa ďalej rozšíril na Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko v roku 2023. 

Naši podporovatelia

Zlepšenie vzdelávania v oblasti ľudských práv a občianstva

Príručku ľudských práv spolufinancuje Európska únia, Nordplus v severských a pobaltských krajinách, Active Citizens Fund (granty EHP a Nórska), Ministerstvo zahraničných vecí Holandska a Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo kultúry Lotyšska. 

Príručku ľudských práv podporili francúzsky ombudsman, francúzska Národná poradná komisia pre ľudské práva, francúzska Národná rada advokátov, lotyšská národná komisia UNESCO, lotyšský ombudsman, lotyšské ministerstvo školstva a vedy, holandské veľvyslanectvo v Lotyšsku, estónske ministerstvo sociálnych vecí, moldavský ombudsman a moldavská Rada pre rovnosť.  

"Príručka ľudských práv je dobrým príkladom toho, ako jednoducho vzdelávať ľudí o ich právach prostredníctvom praktických každodenných situácií a príkladov."

Juris Jansons, lotyšský ombudsman