Če menite, da so slovenski državni uradniki ali institucije (ali državni uradniki oz. institucije katere koli druge države podpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah) kršili vaše človekove pravice, se lahko pritožite na Evropsko sodišče za človekove pravice.
 
Preden vložite pritožbo, morate upoštevati naslednje pogoje:
Kršitev vaših pravic mora biti povezana s človekovimi pravicami, ki so vključene v konvencijo in njene protokole
ESČP ne more obravnavati primerov, ki niso neposredno povezani s človekovimi pravicami, zaščitenimi v konvenciji.
 
primer ESČP ne bo obravnavalo vaše pritožbe, če gre za davčno politiko države.
Kršitev mora storiti državna institucija ali uradniki

ESČP ne more obravnavati odločitev ali ravnanj zasebnih podjetij, mednarodnih organizacij ali zasebnikov, ki ne nastopajo v vlogi državnega organa.

Pritožite se lahko samo zaradi kršitve, storjene zoper vas ali zoper nekoga, ki ga imate pravico zastopati
Ne morete se pritožiti zaradi kršitve človekovih pravic druge osebe, razen če imate pooblastilo za oddajo vloge v njenem imenu.
 
izjema V primeru, da je vaš družinski član ali sorodnik umrl ali izginil zaradi potencialne kršitve človekovih pravic, imate pravico vložiti pritožbo o takšni kršitvi v svojem imenu, če ste s tem osebno in neposredno prizadeti.
Preden se pritožite na ESČP, se morate najprej pritožiti pri instituciji, pristojni za reševanje tovrstnih zadev v Sloveniji
ESČP ne more obravnavati morebitnih kršitev vaših pravic, če zadeve niste najprej poskušali rešiti z uporabo vseh običajnih pritožbenih mehanizmov, ki so vam na voljo v skladu z nacionalno zakonodajo.
 
primer Če menite, da je sodnik v vašem sojenju pristranski ali ni neodvisen, morate najprej zahtevati njegovo izločitev iz postopka. V primeru, da se sodnik ne izloči, se morate na to pritožiti na višja sodišča. Šele po tem se lahko pritožite na ESČP.
Pritožbo morate oddati v 4 mesecih po kršitvi ali zadnji negativni odločitvi v vaši zadevi
Popolno vlogo z vsemi dokumenti, ki jih zahteva sodišče, morate poslati v 4 mesecih po zadnji odločitvi slovenskih državnih organov ali sodišč v zvezi z vašo pritožbo. Če ni institucije, pri kateri bi se pritožili zaradi morebitne kršitve človekovih pravic, se rok meri od datuma potencialne kršitve. 4-mesečno obdobje se izteče na zadnji dan, tudi če ta pade na vikend ali praznik. Zato obvezno pošljite vlogo pred iztekom roka – datum poštne znamke na vaši vlogi se šteje za datum oddaje.
 
opomba Če je bila zadnja odločitev nacionalnega organa ali sodišča sprejeta pred 1. februarjem 2022, lahko pritožbo vložite v šestih mesecih.
 
pomembno Svojo pritožbo pošljite čim prej, saj lahko sodišče od vas zahteva dodatno dokumentacijo, ki je niste vključili v pritožbo. Za predložitev teh dokumentov sodišču ne boste imeli dodatnega časa. Vse zahtevane dokumente je treba predložiti pred potekom začetnega 4-mesečnega roka, sicer bo vaša pritožba zavrnjena kot nedopustna.
Kršitve vaših človekovih pravic še niso bile rešene ali preiskane s strani drugih organov za človekove pravice
Če so škodo, povzročeno s kršitvijo, odpravila ali nadomestila slovenska sodišča ali državni organi, bo ESČP zavrnilo vašo pritožbo.
 
primer Če na sodišču prve stopnje niste smeli uveljavljati svojih argumentov ali stališč, vendar je pritožbeno sodišče razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in vam omogočilo, da v celoti sodelujete na ustnem zaslišanju, bo vaša pritožba zavrnjena kot nedopustna.
Kršitev vaših človekovih pravic vam je morala povzročiti znatno škodo
V nekaterih zadevah, kot so morebitno mučenje, nečloveško ravnanje ali nezakonit odvzem prostosti, se šteje, da je škoda, storjena s kršitvijo, pomembna že zaradi pomembnosti te pravice same. V drugih primerih pa mora biti škoda, ki je nastala zaradi kršitve vaših človekovih pravic, dovolj velika, da bo sodišče odločalo v zadevi.
 
primer Če ste zaradi kršitve lastninske pravice izgubili 50 EUR, bo sodišče vašo pritožbo najverjetneje zavrnilo kot nedopustno.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah