Pritožbo morate oddati pisno.

Oblika

Za vložitev pritožbe vam ni treba izpolniti določenega obrazca, kljub temu pa Odbor močno priporoča uporabo pripravljenega vzorčnega obrazca.

Jezik

Pritožbo morate oddati v enem od uradnih jezikov Združenih narodov. To so angleščina, francoščina, arabščina, kitajščina, španščina ali ruščina.

Vsebina

V pritožbi morate jasno opredeliti:
  • vaše polno ime, državljanstvo, datum rojstva in kontaktne podatke
  • državo, ki je kršila vaše pravice
  • katere človekove pravice so bile kršene
  • kako so bile kršene (kaj se je zgodilo, v kronološkem vrstnem redu, od začetka do konca)
  • kdaj se je kršitev zgodila
  • katere državne institucije ali uradniki so bili vključeni
  • podroben opis, kje ste se že pritožili zaradi kršitve (katerim institucijam ali uradnikom ste se pritožili zaradi te zadeve in kakšni so bili njihovi odzivi, od prve pritožbe do zadnje odločbe)
  • prošnjo je potrebno podpisati in datirati
Vaša pritožba mora biti jasna in razumljiva. Vsebovati mora dovolj argumentov, ki temeljijo na dejstvih in zakonih, in ki dokažejo kršitev. Poskusite pisati samo o dejstvih in vprašanjih povezanih s kršitvijo zaradi katere se pritožujete. Če želite Odboru za človekove pravice pomagati, da bolje razume kaj se je zgodilo, poskusite pisati preprosto in osredotočeno ter se izogibajte uporabi čustvenih ali slabšalnih izrazov.

Priloge

Svoji vlogi morate dodati vse dokumente, zlasti že vložene pritožbe in prejete odgovore, ki so povezani z zadevo zaradi katere se pritožujete. Če pišete v imenu druge osebe, morate dodati pooblastilo za zastopanje.

Če dokumenti niso v enem od jezikov Združenih narodov, morate dodati celoten prevod ali povzetek prevoda teh dokumentov.

Roki

Pritožbo oddajte čim prej ko izčrpate vse  nacionalne mehanizme razpoložljive za pritožbo. Odboru je pritožbo z vsemi prilogami potrebno poslati čim prej. Določenega roka za pošiljanje vloge sicer ni, vendar če je vloga vložena več kot pet let po zadnji nacionalni odločitvi, jo Odbor lahko zavrne.

Naslov

Pritožbe je treba poslati na naslednji naslov:
Petitions and Inquiries Section
Office of the High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 
1211 Geneva 10
Switzerland

Pravna pomoč

Pri sestavljanju pritožbe in za zastopanje pred Odborom za človekove pravice nimate pravice do brezplačnega odvetnika. Niti Odbor za človekove pravice niti slovenska država vam ne bosta zagotovila odvetnika ali plačala njegovih storitev.
Če želite najeti odvetnika, morate upoštevati, da boste morali njegove storitve plačati sami.
Več informacij o tem kaj zapisati v prijavi, je na voljo na spletni strani Odbora za človekove pravice.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 07/03/2024