Odbor za človekove pravice je del Združenih narodov. Sestavlja ga skupina mednarodnih strokovnjakov, ki nadzoruje izvajanje Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki je mednarodna pogodba o človekovih pravicah.

Ta mednarodna pogodba uzakonja in razlaga številne človekove pravice kot so pravica do življenja, prepoved mučenja in krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, pravica do poštenega sojenja, pravica do svobode in varnosti itd., ki jih morajo države zagotoviti vsaki osebi na svojem ozemlju in pod državnim nadzorom. Slovenija se je zavezala, da bo te pravice spoštovala.
Odbor za človekove pravice je pooblaščen, da preuči vašo pritožbo glede kršitve katerekoli izmed pravic naštetih v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah. Medtem ko odločitve Odbora niso pravno zavezujoče, imajo resno politično težo in države te ugotovitve običajno upoštevajo.
Odbor za človekove pravice deluje na podlagi Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/02/2024