O Ustavnem sodišču

Ustavno sodišče je neodvisno sodišče, ki presoja ustavnost in zakonitost zakonov in drugih predpisov v Sloveniji, in odloča o pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic, ki jih storijo državni organ s posamičnimi akti. Deluje na podlagi Ustave in Zakona o ustavnem sodišču.
Sodišče lahko zakone ali druge predpise razglasi za neveljavne, če ugotovi, da so v nasprotju z višjim predpisom ali Ustavo Republike Slovenije. Na ustavno sodišče se lahko obrnete le, če menite, da določen predpis krši človekove pravice ali pravna načela, določena v Ustavi Republike Slovenije.
 
Zakon ali predpis lahko razveljavi le Ustavno sodišče ali institucija, ki ga je sprejela. Sodišče lahko izbere tudi datum, od katerega zakon preneha veljati. Sodišče lahko na primer razglasi, da je bil predpis, zoper katerega ste vložili ustavno pobudo, ves čas neveljaven, in da je njegova uporaba v vašem primeru kršila vaše človekove pravice. Lahko pa odloči, da zakon ne bo več veljal od dneva končne odločbe, prej pa je bil veljaven in je za vas tudi veljal.
 
Pritožite se lahko tudi nad posamičnim pravnim aktom, ki se nanaša na vas osebno in za katerega menite, da krši vaše človekove pravice. To lahko storite šele po izčrpanju vseh drugih pravnih sredstev.
 
Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča RS so zavezujoči. Nanje se ni mogoče pritožiti.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah