Varuh lahko:

1. Razišče morebitno kršitev vaših človekovih pravic
Na koncu preiskave bo Varuh človekovih pravic izdal poročilo o tem, ali je prišlo do kršitve vaših pravic ali ne. Upoštevajte, da Varuh človekovih pravic ne more spreminjati odločb sodišč ali državnih organov. Lahko pa predlaga, da vam državni organ, ki je kršil vaše pravice, povrne povzročeno škodo.
 
Poročilo Varuha človekovih pravic za državne institucije ni zavezujoče, lahko pa ga upoštevajo pri odločanju o vašem zahtevku za odškodnino. Če je na primer varuh človekovih pravic izdal mnenje, da so bile vaše človekove pravice kršene, lahko za kršitev zahtevate odškodnino. Poročilo Varuha človekovih pravic vam lahko pomaga pri obrambi vašega zahtevka na sodišču ali instituciji, ki obravnava vaš zahtevek.
2. Pomaga pri preprečevanju prihodnjih podobnih kršitev človekovih pravic
Če preiskava varuha človekovih pravic razkrije težavo v zakonu ali praksi državnih organov, jim lahko predlaga spremembe, da se preprečijo prihodnje kršitve.
3. Pomaga vam razumeti vaše človekove pravice in razložiti, kako jih je bolje zaščititi
Če niste prepričani, ali so bile vaše človekove pravice kršene, ali če lahko varuh človekovih pravic preiskuje vaš primer, lahko pred vložitvijo zahteve pišete (info@varuh-rs.si) ali pokličete (080 15 30) v pisarno Varuha človekovih pravic RS. Varuh vam lahko pomaga pri različnih vprašanjih povezanih s človekovimi pravicami, vendar ne pozabite, da ne more delovati kot vaš odvetnik, neomejeno zagotavljati brezplačne pravne pomoči ali vas zastopati na sodišču.
4. V vašem imenu se pritoži na ustavno sodišče
Če določena zakonodaja krši vaše človekove pravice, lahko Varuh v vašem imenu in z vašim pooblastilom od ustavnega sodišča zahteva, da preveri ustavnost in zakonitost teh predpisov. Če so vam bile v sodnem postopku kršene ustavne pravice, lahko varuh človekovih pravic za vas vloži ustavno pritožbo zoper sodno odločbo, s katero ste izčrpali vsa pravna sredstva.

Varuh ne more:

Varuh človekovih pravic lahko opravlja samo tiste naloge, ki so določene v Zakonu o varuhu človekovih pravic. Zato ne more:
  • razveljaviti ali spremeniti odločb sodišč ali upravnih organov
  • preučiti dokazov v sodnih zadevah
  • kaznovati državnih uradnikov ali zasebnikov (lahko pa predlaga uvedbo disciplinskega postopka)
  • vam prisoditi odškodnine zaradi kršitve vaših človekovih pravic
  • zagotoviti pravnega svetovanja, ki ni povezano z vašimi človekovimi pravicami
  • vas zastopati pred Evropskim sodiščem za človekove pravice ali drugim mednarodnim telesom

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah