Na varuha lahko naslovite pobudo, če menite, da so slovenski državni uradniki ali institucije kršili vaše človekove pravice.
 
Pred vložitvijo pobude morate upoštevati nekaj pogojev:
Kršitev mora biti povezana s človekovimi pravicami ali dobrim upravljanjem
Varuh človekovih pravic ne more preiskovati primerov, ki niso neposredno povezani s človekovimi pravicami.
 
primer Varuh človekovih pravic ne more sprejeti pobude, da vas moti preglasna glasba iz sosedovega stanovanja.
Kršitev mora storiti državna institucija ali državni uradniki

Varuh človekovih pravic ne more preiskovati odločitev ali ukrepov vladnih agencij iz drugih držav, mednarodnih organizacij ali zasebnikov, ki ne izvajajo slovenske državne oblasti.

Pritožite se lahko samo zaradi kršitve, storjene zoper vas ali zoper nekoga, ki ga imate pravico zastopati
Ne morete se pritožiti zaradi kršitve človekovih pravic druge osebe, razen če imate pooblastilo za zastopanje te osebe, ali če imate zakonsko pravico zastopati to osebo.
 
primer Drugo osebo lahko zastopate zgolj, če imate pooblastilo za zastopanje te osebe.
Če ste starš ali zakoniti zastopnik_ca mladoletne osebe, imate zakonsko pravico zastopati to osebo.
Pred pritožbo na Varuha človekovih pravic se morate najprej pritožiti instituciji, ki je odgovorna za reševanje določene situacije
Varuh človekovih pravic ne more raziskati morebitne kršitve vaših pravic, če težave niste poskušali rešiti z uporabo vseh običajnih pritožb, ki so na voljo. Najprej se morate pritožiti pri instituciji, ki je kršila vašo pravico, ali pri instituciji, ki nadzoruje njeno delo, ali pa uporabiti druga možna pravna sredstva.
 
primer Če menite, da sodnik ne deluje nepristransko ali neodvisno, morate najprej v sodnem postopku zahtevati njegovo izločitev. Če se izločitev zavrne, se morate najprej pritožiti na višje sodišče. Zgolj v primeru, da je vaša pritožba dokončno zavrnjena s strani višjega sodišča, se lahko obrnete na Varuha človekovih pravic.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah