Zagovornik načela enakosti je neodvisen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enake obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo.

Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje, ki ne temelji na upravičljivem razlogu, torej kadar se z vami ravna slabše kot z drugimi v primerljivi situaciji, zgolj zaradi vaših osebnih okoliščin. Take osebne okoliščine so spol, narodnost, rasa in etnični izvor, jezik, invalidnost, vera, spolna identiteta, spolna usmerjenost, starost, premoženjsko stanje, socialni status, izobrazba, državljanstvo in druge.
Nezakonito je biti neenako obravnavan (tj. diskriminiran) v naslednjih situacijah: ob prijavi za službo ali za socialne ugodnosti, pri dostopu do izobraževanja, pri dostopu do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti (vključno s stanovanjskimi objekti), ko se vaš delodajalec odloča glede napredovanja ali plače ipd.
Zagovornik načela enakosti lahko obravnava pritožbe v zvezi z morebitno diskriminacijo z namenom ugotavljanja, ali ste bili diskriminirani ali ne. Izvaja tudi določene naloge nadzora nad izvajanjem Zakona o varstvu pred diskriminacijo ter nudi pomoč žrtvam diskriminacije. Ponuja informacije o diskriminaciji, svetovanje in pravno pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo in v postopkih, povezanih z diskriminacijo. Lahko vam razloži, katera pravna sredstva so vam na voljo in kako jih lahko uporabite.
Zagovornik lahko obravnava primere diskriminacije tako s strani državnih organov kot tudi zasebnikov.
primer Če ste kandidatka za službo in menite, da zaradi načrta zanositve niste bila sprejeta v službo, je to diskriminacija. Lahko se obrnete na Zagovornika načela enakosti.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/02/2024