Neodvisno in nepristransko sodišče

Poštenega postopka ni mogoče zagotoviti, če sodišče ne deluje transparentno in zanesljivo. V nadaljevanju bodo predstavljeni trije pomembni kriteriji, ki veljajo za vsa sodišča.

Kriteriji

Vsa sodišča morajo biti:

1. Ustanovljena z zakonom

Zakon določa organizacijo in pristojnost sodišč ter pravila in postopke, ki jih morajo sodišča upoštevati, ko odločajo o zadevi.

2. Neodvisna

Sodniki morajo soditi v skladu s pravom in ne smejo biti pod kakršnimkoli nedopustnim zunanjim vplivom.

3. Nepristranska

Sodniki ne smejo biti zainteresirani za izid postopka, niti ne smejo imeti predsodkov ali biti pristranski.

Zanesljiv sodni sistem

Našteti trije kriteriji zagotavljajo, da sodni sistem deluje stabilno, zanesljivo in transparentno.

Omogočajo, da tako sodišča, sodniki in njihovo imenovanje, kot tudi sredstva sodišča in njihove pristojnosti niso podvrženi naglim spremembam v korist določenih posameznikov. Na ta način je sodni sistem manj dovzeten za nedopustne zunanje vplive, manipulacije in korupcijo.

Država je odgovorna za učinkovit sodni sistem in mora zagotoviti, da so ti kriteriji izpolnjeni. Vaša pravica do poštenega sojenja je ogrožena, če sodišče, ki odloča o vaši zadevi, navedenih kriterijev ne izpolnjuje.

Preberite več o:

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022