Sodišče in pošteno sojenje

Sodni postopki lahko delujejo zastrašujoče, še posebej, če ne poznate svojih pravic in obveznosti. Ta Vodnik vam pojasni, katere človekove pravice imate v sodnih postopkih in kako naj bi bile te ustrezno varovane.

Določene situacije zahtevajo vključitev sodišča. Na primer, če želite razrešiti premoženjski spor z drugo osebo ali nasprotovati odločitvi državnega organa. Lahko se znajdete tudi v vlogi obdolženega, oškodovanca ali priče v kazenskem postopku.

Pravica do poštenega sojenja

Ne glede na to, ali sta odločitev sodnika in končni izid postopka za posamezno stranko ugodna ali ne, morajo biti vse udeležene stranke deležne poštenega in nepristranskega sojenja. Ta sklop upravičenj imenujemo pravica do poštenega sojenja. V njem so zajete vse temeljne pravice, pravna jamstva in obveznosti, ki jih imate v sodnih postopkih. Preberite več o pravici do poštenega sojenja.

O Vodniku

V tem Vodniku so pojasnjene človekove pravice, ki jih imate v različnih sodnih postopkih. Učenje o pravicah in obveznostih, ki zagotavljajo pošteno sojenje, vam lahko pomaga pri pripravi na prihajajoče sojenje ali vam omogoči, da ovrednotite postopek, ki je že v teku in v katerem ste udeleženi. Seznani vas lahko z morebitnimi kršitvami vaših človekovih pravic in vam pomaga razumeti, na kakšen način jih lahko varujete, če je do kršitve prišlo.

Preverite svoje znanje

Vodnik ponuja možnost, da pred uporabo ali po njej preverite svoje znanje o človekovih pravicah z reševanjem testov, ki obravnavajo različne teme.

Spodaj izberite sodni postopek in se poučite o pravicah in obveznostih, ki pridejo v poštev v vaši situaciji, ali preberite več o pravici do poštenega sojenja:

Nazadnje posodobljeno 16/12/2022