Pravica do poštenega sojenja

Pravica do poštenega sojenja zajema vse vaše temeljne pravice in obveznosti v sodnem postopku in zagotavlja pošteno sojenje vsem udeležencem postopka.

Kaj je pravica do poštenega sojenja?

Pravica do poštenega sojenja vam zagotavlja pošten sodni postopek. To ne pomeni, da mora sodišče odločiti v vašo korist ali se z vami strinjati. Sodni postopek je pošten, če sodišče sledi postopkovnim pravilom in stranke enako obravnava, tako da je sojenje samo po sebi pošteno in učinkovito, ne glede na sprejeto odločitev in izid postopka.

Elementi pravice do poštenega sojenja

Poštenega postopka ni mogoče zagotoviti, če sodišča ne delujejo transparentno, zanesljivo in učinkovito. Vsa sodišča morajo izpolnjevati temeljne zahteve, ki so del pravice do poštenega sojenja. Razdeliti jih je mogoče v dve skupini:

 

  • Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sodišča

    Sodišče mora biti ustanovljeno z zakonom. Sodniki morajo biti neodvisni in nepristranski.

  • Zahteve, ki se nanašajo na postopek

    Sodni postopek mora biti urejen na način, da vam omogoča dostop do sodišča in aktivno udeležbo v postopku pod enakimi pogoji, kot veljajo za nasprotno stranko.

Vaše dolžnosti

Na prvi pogled se morda zdi, da je zagotavljanje pravice do poštenega sojenja izključno v domeni sodišč in države. Drži sicer, da država varuje človekove pravice in ima zato v zvezi s tem številne obveznosti. V primeru kršitev človekovih pravic je lahko spoznana za odgovorno in vam mora plačati odškodnino. 

Načeloma je država odgovorna za ustanavljanje sodišč in oblikovanje sodnih postopkov na način, da je zagotovljena pravica do poštenega sojenja. Vendar pa je lahko sojenje pošteno in učinkovito le, če tudi vi izpolnite svoje dolžnosti. Če tega ne storite in vaše opustitve prispevajo h kršitvi vaših procesnih jamstev, odgovornosti za kršitve ne boste mogli naprtiti državi. 

Obstajata dve vrsti dolžnosti, ki jih morate izpolniti zato, da zavarujete svoje pravice: 

  • dolžnosti, ki jih morate izpolniti, ker ste udeleženci postopka
  • obveznost, da preprečite ali odpravite kršitev vaše pravice do poštenega sojenja na način, da se čim prej pritožite

Preberite več o vaših dolžnostih in obveznostih v kazenskih postopkih, prekrškovnih postopkih, civilnih postopkih in upravnih postopkih.

Pravni viri

Pravica do poštenega sojenja je določena v:

Nazadnje posodobljeno 23/02/2022