Če se ne strinjate z odločitvijo ali dejanjem državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, lahko odločitev ali dejanje izpodbijate na Upravnem sodišču.

Pritožba

Praviloma morate odločitve državnih organov (na primer upravne enote ali Finančne uprave) ali nosilcev javnih pooblastil izpodbijati v dveh korakih:

  1. Izčrpati morate redni pritožbeni postopek, ki je določen v predpisih, ki urejajo posamezne državne institucije. V večini primerov boste morali pritožbo vložiti pri ministrstvu, drugostopenjskem organu, v čigar delovno področje sodi zadeva (družina, okolje, obdavčitev, itd.).

    Poskrbite, da ne zamudite roka za pritožbo. Postopek in roki za pritožbo morajo biti vedno navedeni v odločbi, zoper katero se pritožujete.

  2. Ko prejmete odločitev drugostopenjskega organa in če se z odločitvijo še vedno ne strinjate, lahko vložite tožbo na Upravno sodišče.

primer Če se ne strinjate z odločbo, ki jo je izdala uradna oseba zaposlena na upravni enoti na oddelku za tujce, morate najprej vložiti pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve. Šele nato se lahko zoper to odločbo pritožite na Upravno sodišče.

Pravica do poštenega sojenja

V tem Vodniku vam bodo podrobeneje pojasnjena jamstva, ki jih imate v sodnem postopku, in so zaobsežena v pravici do poštenega sojenja. Postopek pred Upravnim sodiščem mora potekati v skladu s procesnimi zahtevami, ki izhajajo iz pravice do poštenega sojenja. Pravica do poštenega sojenja mora biti spoštovana od trenutka, ko na sodišče vložite prvo vlogo, do trenutka izvršitve pravnomočne sodne odločbe.

Vloga sodnika

Ker je nasprotna stranka v postopku država, kot posameznik potrebujete dodatno zaščito. Ravno zato se sodnik na Upravnem sodišču bolj aktivno vključuje v postopek, kot je to značilno za druge sodne postopke. Sodnik na Upravnem sodišču ima dolžnost, da nepristransko in v celoti razišče dejansko stanje zadeve. To vam lahko koristi, ker se na tak način zagotovi, da sodnik ne bo spregledal pomembnih vprašanj, ki ste jih pozabili omeniti ali jih niste razumeli.

Izvedite več o pravicah in obveznostih, ki vam zagotavljajo pošteno sojenje in o tem, kako se pritožiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 23/02/2022