Prekrškovni postopek

Če se ne strinjate s sankcijo, ki vam jo je izrekel prekrškovni organ, lahko uporabite možnosti prekrškovnega postopka. Lahko ste tudi povabljeni na sodišče, če ste obdolženi prekrška, ki ga mora neposredno obravnavati sodišče.

Obtožba

Če ste obtoženi prekrška, ste obtoženi kršitve zakona vendar vaše dejanje ni dovolj resno, da bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje.

primer Policija vas je obtožila zaradi prekoračitve hitrosti ali finančna uprava zaradi manjše davčne utaje.

Vaš primer bo obravnavan v prekrškovnem postopku, ki je v marsičem podoben kazenskemu postopku. Prekršek se od kaznivega dejanja razlikuje po tem, da se kršitev šteje za manj resno.

Pritožba ali poziv na sodišče

Obstajata dve situaciji, ki vas lahko vključita v prekrškovni postopek na sodišču:

1. Če se želite pritožiti zoper kazen, ki jo je zoper vas izrekel prekrškovni organ. Če se z njo ne strinjate, se lahko zoper to odločitev pritožite v prekrškovnem postopku. V ta namen morate najprej uporabiti redni pritožbeni postopek.

2. Če ste pozvani na sodišče. Nekatere prekrške mora neposredno obravnavati sodišče. V takem primeru prekrškovni organ vašo zadevo predloži sodišču, sodišče pa vas lahko povabi, da se sojenja udeležite. Če se po sojenju ne strinjate z izidom sodbe in se želite pritožiti na odločitev sodišča, lahko to storite pri višjem sodišču. Več o pritožbah.

Pravica do poštenega sojenja

Temeljne pravice in jamstva, ki jih imate v prekrškovnem postopku, se imenujejo pravica do poštenega sojenja.

Obstajajo številna temeljna jamstva poštenega sojenja, ki za prekrškovni postopek veljajo enako kot za kazenski postopek. Ta jamstva vključujejo enakost obeh strank v postopku (vas in prekrškovnega organa), pravico do obrambe in pravico do predložitve dokazov. Vseeno se v prekrškovnem postopku nekatera jamstva lahko uporabljajo manj strogo kot v kazenskem. Standard, ki se uporablja v posameznem primeru, je odvisen od teže prekrška in kazni, ki se lahko izreče.

primer Če ste obtoženi kajenja na javnem kraju in zahtevate ustno obravnavo na pritožbenem sodišču, bo imelo sodišče več svobode pri odločanju, ali je takšna obravnava potrebna v primerjavi s takšno potrebo pri obravnavi obtožbe zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

O tem vodniku

V tem vodniku je pojasnjeno le kakšna jamstva imate, ko sodišče obravnava vašo zadevo.

Preberite več o pravicah in dolžnostih, ki vam zagotavljajo pošteno sojenje, ter o tem, kako se pritožiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022