Poiščite pomoč

Z varstvom človekovih pravic se ukvarjajo številne nevladne organizacije in državne institucije.

Nekatere se ukvarjajo s promocijo in informiranjem o človekovih pravicah, nekatere pa s podporo določenim družbenim skupinam in z varstvom posamičnih pravic. Obrnite se nanje in poiščite konkretno pomoč v vaši situaciji.

Nevladne organizacije

Organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic, so večinoma nevladne in neprofitne. Včasih so specializirane za zaščito pravic določenih družbenih skupin in zagovorništvo pravic, ki se nanašajo na te skupine. Pogosto lahko pomagajo s pravnim svetovanjem in nudijo praktično, socialno ali psihološko podporo žrtvam kršitev človekovih pravic. Ukvarjajo se z ozaveščanjem javnosti in zagovorništvom, zagotavljajo pravno pomoč ali drugo podporo, izvajajo civilni monitoring državnih institucij in raziskave ter oblikujejo politike na svojih strokovnih področjih.

Državne institucije

Obstaja tudi več državnih organov, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z varstvom človekovih pravic na različnih področjih (pravice otrok, varstvo osebnih podatkov, zdravje, zaposlovanje itd.). V različnih situacijah se lahko obrnete tudi na te institucije. Skladno s svojimi pristojnostmi, vam lahko nudijo svetovanje ali pravno pomoč ter obravnavajo vaše pritožbe.

O vodniku

V Vodniku so predstavljene različne organizacije in institucije, ki v Sloveniji delujejo na področju varstva človekovih pravic. Preberite si, kako vam lahko te organizacije pomagajo ob morebitnih kršitvah vaših človekovih pravic. V Vodniku boste našli tudi njihove kontaktne podatke.

Upoštevajte, da se lahko vsebine sčasoma dopolnijo in razširijo.

Nazadnje posodobljeno 31/01/2024