Pridržanje tujcev in prosilcev za azil

Če policija smatra, da za vstop ali bivanje v državi nimate zakonitega razloga, vas v določenih primerih lahko pridrži. Vendar mora to storiti zakonito in s spoštovanjem vaših človekovih pravic.

Osebna svoboda je ena temeljnih človekovih pravic. Nihče nima pravice omejiti vaše svobode gibanja brez tehtnega razloga. Obstajajo pa situacije, ko zakon državnim organom omogoča odvzem vaše osebne svobode, in sicer če gre za vstop ali bivanje v državi brez zakonitega razloga.

Možni sta dve situaciji:

  • Ste državljan/ka druge države in nimate pravne podlage (viza, dovoljenje za bivanje itd.) za vstop ali bivanje v Sloveniji. Torej so razlogi za vaše pridržanje navedeni v Zakonu o tujcih 

Pridržanje in človekove pravice

Z vidika človekovih pravic je takšno pridržanje dovoljeno, vendar ga je treba izvršiti zakonito in ne arbitrarno. To pomeni, da mora biti razlog za vaše pridržanje predpisan z zakonom, organi morajo upoštevati jasno določene postopke in z vami ravnati humano.

Med postopkom pridržanja lahko pride do kršitev človekovih pravic, kot so pravica do svobode in varnosti, pravica do življenja, prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali mučenja in pravica do zasebnega življenja.

O vodniku

Ta vodnik vam bo razložil, v katerih primerih vas lahko pridržijo, kakšen postopek je treba upoštevati, kako morajo z vami ravnati in do kakšnih kršitev človekovih pravic lahko pride v določenih situacijah med postopkom pridržanja.

opomba Ta vodnik vam bo dal zgolj smernice glede pridržanja v primerih, ko ste kot tujec_ka v državi brez pravne podlage ali ko ste prosilec_ka za azil. Ne bo vam razložil razlogov, zaradi katerih je vstop ali bivanje v državi upravičeno, ali kako zaprositi za azil.

Preverite svoje znanje

Vodnik ponuja možnost, da pred uporabo ali po njej preverite svoje znanje o človekovih pravicah z reševanjem testov, ki obravnavajo različne teme.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 16/12/2022