Darovanje semena in jajčnih celic

Pravico imate darovati svoje seme ali jajčne celice (spolne celice), ki se lahko pozneje uporabijo za umetno oploditev oseb, ki same ne morejo spočeti.

Darovanje in zasebno življenje

Vaša pravica do darovanja semena ali jajčnih celic (spolne celice) je tesno povezana z vašo pravico do svobodnega sprejemanja odločitev glede lastnega telesa in telesne integritete. Sprejmemo lahko odločitev, da nekoč postanemo biološki starš otroka, ne da bi imeli z njim kakršenkoli odnos. Zato je pravica do darovanja spolnih celic del vaše pravice do zasebnega življenja.

Pogoji

Če ste se za darovanje svojega semena ali jajčnih celic odločili svobodno in to ustreza zakonsko določenim pogojem, lahko izberete najprimernejšo pooblaščeno zdravstveno ustanovo, v kateri bo potekal postopek darovanja. Ta zdravstvena ustanova bo obdržala darovane spolne celice. Če se odločite za darovanje več kot enkrat, morate to opraviti v vedno isti zdravstveni ustanovi.

Za darovanje svojih spolnih celic morate biti polnoletni.

Morate biti tudi zdravi in razsodni. Pred darovanjem bo pregledano vaše zdravstveno stanje.

Pisna privolitev

Pred postopkom darovanja boste morali zdravstveni ustanovi, ki skrbi za postopek darovanja, predložiti pisno soglasje.

Poučili vas bodo o različnih vidikih darovanja, kot so:

  • shranjevanje spolnih celic v banki darovalcev spolnih celic
  • uporaba spolnih celic za namene umetne oploditve
  • varstvo vaših podatkov
  • povračilo stroškov, nastalih med postopkom darovanja

Svoje soglasje za uporabo vaših spolnih celic lahko kadarkoli pred pričetkom postopka prekličete in tako preprečite njihovo uporabo za umetno oploditev. V takem primeru bodo vaše spolne celice uničene.

Za darovanje niste upravičeni do nadomestila.

Umetna oploditev

Darovane spolne celice bodo pozneje uporabljene za umetno oploditev pri osebah, ki bi zelo težko naravno spočele otroka ali pa ga sploh ne morejo spočeti. Do takrat bodo vaše seme ali jajčne celice shranjene v banki darovalcev spolnih celic.

Omejitve uporabe spolnih celic in njihovo uničenje

Za uporabo darovanih spolnih celic obstajajo določene omejitve:

  • spolnih celic ni dopustno uporabljati v komercialne namene

primer Spolne celice je dovoljeno uporabljati samo za umetno oploditev. Njihova prodaja drugim osebam in/ali ustanovam za druge namene, npr. za znanstvene poskuse, je prepovedana.

  • otroci, spočeti z uporabo spolnih celic istega darovalca, se lahko rodijo v največ dveh družinah

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo določa pogoje, kdaj je treba spolne celice, ki ste jih darovali, uničiti. Take situacije so na primer, če niso več uporabne za umetno oploditev ali če je darovalec preklical svoje soglasje za njihovo uporabo.

Anonimnost in varstvo podatkov

Vaši osebni podatki bodo vključeni in shranjeni v enotnem registru darovalk in darovalcev spolnih celic. Ta register ni javno dostopen.

Informacije v zvezi z darovanjem spolnih celic in njihovo posebno uporabo za umetno razmnoževanje so varovane kot poklicna skrivnost. Vaša identiteta bodočim staršem ne bo razkrita, razen informacij o vaših genetskih in antropometričnih podatkih, ki ne morejo razkriti vaše identitete. Iz zdravstvenih razlogov lahko otrokov zdravnik dostopa do vaših osebnih podatkov, shranjenih v registru darovalk in darovalcev spolnih celic.

O posameznikih, ki so se odločili za umetno oploditev z vašo spolno celico, ne boste mogli pridobiti nobenih informacij. Potreba po zakritju darovalčeve identitete tudi prepoveduje vsem, ki sodelujejo, da vložijo zahtevo za ugotavljanje očetovstva (materinstva) darovalca.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/03/2022