Reproduktivne pravice

Pravico imate ohranjati svoje reproduktivno in spolno zdravje na najvišji možni ravni in svobodno sprejemati kakršnekoli odločitve, povezane z njim. Vaše reproduktivne pravice so del človekove pravice do zdravja in pravice do zasebnega življenja.

Kaj je reproduktivno in spolno zdravje?

Reproduktivno in spolno zdravje je fizično, duševno in socialno počutje, povezano s človekovim spolnim in reproduktivnim sistemom. Za zaščito vašega reproduktivnega in spolnega zdravja ter morebitnih odločitev, sprejetih na tem področju, reproduktivne pravice vključujejo dostop do informacij o reproduktivnem in spolnem zdravju ter dostop do zdravstvenega varstva na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, kot določa zakon.

Kaj so reproduktivne pravice?

Reproduktivne pravice zajemajo naslednje vidike:

  • vašo pravico do obveščenosti o stanju vašega reproduktivnega in spolnega zdravja
  • vašo pravico do kakršnihkoli odločitev, povezanih z vašim reproduktivnim in spolnim zdravjem
  • vašo pravico do enakega dostopa do ustreznega zdravstvenega varstva na področju reproduktivnega in spolnega zdravja, vključno s kontracepcijo, zdravniško pomočjo med nosečnostjo in porodom ter prekinitvijo nosečnosti in sterilizacijo
  • vašo pravico do umetne oploditve
  • vašo pravico darovati seme ali jajčne celice
  • vašo pravico do varovanja zdravstvenih podatkov

Omejitve reproduktivnih pravic posegajo v človekovo pravico do zasebnega življenja in/ali človekovo pravico do zdravja, vendar tako poseganje ne bo vedno pomenilo kršitve teh pravic.

Reproduktivne pravice in človekove pravice

Vaše reproduktivno in spolno zdravje ter vse odločitve, ki jih boste morda želeli sprejeti v zvezi s tem, so tesno povezane z vašim zasebnim življenjem. Pravica do odločanja o svojem telesu in zdravju je vidik vaše osebne avtonomije ali telesne celovitosti. Spoštovanje zasebnega življenja vključuje tudi pravico do vzpostavljanja in razvijanja odnosov z drugimi, zlasti na čustvenem in spolnem področju. To je lahko dodatno povezano z vašo svobodno odločitvijo, da postanete starš ali da ne postanete starš.

O tem razdelku

V tem razdelku lahko spoznate različne vidike človekovih pravic, povezane z vašim reproduktivnim in spolnim zdravjem, in vrsto varstva, ki jo reproduktivne pravice zagotavljajo.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/03/2022