Dostop do varstva reproduktivnega zdravja

Imate pravico do pravočasnega dostopa do storitev reproduktivnega in spolnega zdravstvenega varstva ter potrebne zdravstvene oskrbe. Država mora zagotoviti enak dostop do zdravstvenih storitev, ki jih financira država.

Dostop do zdravljenja

Imate pravico dostopa do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujete za zaščito svojega spolnega in reproduktivnega zdravja. Zdravstvene storitve in zdravljenje morajo biti kakovostni in pravočasno dostopni. Vaše pacientove pravice določa Zakon o pacientovih pravicah in vključuje pravico do enakega dostopa do zdravstvene oskrbe. Vaša pravica do enakega dostopa in pravočasne pridobitve tiste splošne zdravstvene storitve, do katere ste po predpisih upravičeni, je del človekove pravice do zdravja.

Področja zdravstvene oskrbe in državno financiranje

V okviru reproduktivnega in spolnega zdravja imate pravico do zdravljenja:

Dostop do zdravstvenega varstva na področju reproduktivnega in spolnega zdravja ne pomeni, da mora država zagotavljati vso zdravstveno oskrbo brezplačno. Ob upoštevanju svojih finančnih virov in drugih vidikov lahko država določi vrste storitev zdravljenja, ki jih lahko financira v celoti ali delno. Vrste storitev zdravstvenega varstva na področju reproduktivnega in spolnega zdravja, ki jih financira država, ter pogoji in obseg, v katerem se tako financiranje uporablja, so določeni v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v povezanih predpisih.

primer Država v celoti financira oskrbo pri porodu v bolnišnicah. Vendar slovenska zakonodaja med porodom na domu ne predvideva brezplačne zdravstvene oskrbe.

Informacije o reproduktivnem in spolnem zdravju

Dostop do zdravstvenega varstva na področju reproduktivnega in spolnega zdravja je tesno povezan in je pretežno odvisen od prejetih informacij o vašem zdravstvenem stanju in zdravljenju, ki ga potrebujete. Preberite več o dostopu do informacij o vašem reproduktivnem in spolnem zdravju.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Če nimate dostopa do storitev reproduktivnega in spolnega zdravstvenega varstva, ki jih potrebujete, ali pa te niso kakovostne in pravočasno na voljo, je s tem lahko kršena vaša pravica do zdravja. V skrajnih razmerah lahko pomanjkanje ustrezne zdravstvene oskrbe povzroči kršitev pravice do življenja.

Ker so vidiki vašega reproduktivnega in spolnega zdravja tesno povezani z vašim zasebnim življenjem, kot sta pravica do zasebnosti ali odločitev, da postanete starš, lahko to privede tudi do kršitve pravice do zasebnega življenja.

Če je zdravljenje zavrnjeno zgolj zato, ker pripadate skupini z določenimi lastnostmi, povezanimi z vašo raso, poreklom, verskim prepričanjem, politično pripadnostjo, spolno usmerjenostjo ali drugimi podobnimi razlogi, gre lahko za kršitev prepovedi diskriminacije in neenako obravnavanje.

Preberite več o zdravniški napaki in kako se pritožiti, ko so vam bile kršene vaše pravice.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/03/2022