Prekinitev nosečnosti

Imate pravico do svobodne odločitve, ali boste nosečnost nadaljevali ali prekinili. Ta odločitev je del vaše človekove pravice do zasebnega življenja.

Prekinitev nosečnosti in zasebno življenje

Vaša pravica do zasebnega in družinskega življenja zajema pravico do svobodne izbire, ali boste postali starš. Imate pravico do svobodnega odločanja o prekinitvi nosečnosti (splavu) ali sterilizaciji, če otroka ne želite roditi ali zanositi. 

primer Morda bi nosečnost želeli prekiniti zaradi posilstva.

Preberite več o odločitvi, ali postati starš ali ne

Preberite več o nosečnosti in rojstvu otroka.

Informacije in dostop do postopka splava

Pravočasna in pravilna obveščenost o postopku splava, njegovih tveganjih in vplivih na vaše zdravje, pa tudi dostop do potrebne medicinske oskrbe so prav tako zaobjeti s človekovo pravico do zdravja.

Možnost splava je časovno omejena, zato je časovni dejavnik ključnega pomena. Potrebne zdravstvene preiskave je treba opraviti pravočasno, da se boste lahko nemudoma odločili, ali boste nosečnost prekinili. Po prejemu potrebnih rezultatov je treba postopek splava, če tako želite, izvesti takoj.

primer Z dostopom do ustreznih informacij o zdravju matere in ploda se ne sme odlašati, zlasti če take informacije kažejo na deformiranost zarodka in lahko odločilno vplivajo na odločitev o nadaljevanju nosečnosti.

primer Postopek splava je treba izvesti nemudoma, da se omeji in prepreči škoda za zdravje matere, ki bi lahko nastala zaradi poznega splava.

Preberite več o dostopu do informacij o reproduktivnem zdravju in dostopu do reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Postopek umetne prekinitve nosečnosti

Razlogi za odločitev o splavu so lahko različni. Morda v nekem obdobju ne želite postati starš ali imeti otroka z določeno osebo. Negativne zdravstvene indikacije za vas ali za zdravje ploda, ali nosečnost, ki je posledica posilstva, so prav tako lahko razlogi za njeno prekinitev. Pred postopkom splava boste morali izpolniti izjavo, ki potrjuje, da ste se za to odločitev odločili na podlagi prejetih informacij.

V Sloveniji ni prepovedi glede prekinitve nosečnosti. Vendar ima vaša pravica do odločitve o prekinitvi nosečnosti nekatere omejitve, na primer obdobje za izvedbo postopka, ki so določene v Zakonu o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

primer Splav je mogoče izvesti samo do enajstega tedna nosečnosti. V primeru zdravstvenih indikacij se na zahtevo nosečnice lahko izvede prekinitev nosečnosti, ki traja več kot deset tednov, le če je tveganje za življenje in zdravje nosečnice in njenega prihodnjega potencialnega materinstva manjše od tveganja za nosečnico ali otroka pri nadaljevanju nosečnosti in porodu.

Nosečnost mladoletnice in splav

Če ste mladoletni, mora zdravnik o vaši nosečnosti in splavu običajno obvestiti vaše starše ali zakonite skrbnike. Vseeno pa je odločitev za splav popolnoma vaša.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Vaša pravica do zdravja je lahko kršena, če vam zavrnejo postopek splava, čeprav so zanj izpolnjene zakonske zahteve. To lahko privede tudi do kršitve vaše pravice do zasebnega življenja, saj so vidiki vašega reproduktivnega zdravja tesno povezani z vašim zasebnim življenjem.

Če vam je bil zavrnjen dostop do informacij o vašem zdravju in zdravju otroka, ki ga pričakujete, ali če o stanju niste bili pravočasno, pravilno in ustrezno obveščeni, to lahko negativno vpliva na vaše zasebno življenje in tako povzroči kršitev vaše pravice do zasebnega življenja. Pravica do zasebnega življenja je bila morda kršena tudi če morate zaradi zdravniške napake prekiniti nosečnost.

primer Vaša pravica do zasebnega življenja je bila morda kršena, če ste se zaradi nosečnosti in/ali zavajajočih informacij o genetski motnji ploda odločili za prekinitev nosečnosti.

primer Vaša pravica do zasebnega življenja je bila morda kršena, če vam je zdravnik zaradi zmede v bolnišnici opravil zdravniški poseg, namenjen drugi osebi, in ste bili zaradi te napake prisiljeni splaviti kljub predhodno ugotovljenemu dobremu zdravstvenemu stanju in pričakovanemu dobremu zdravju otroka.

Če je postopek splava zavrnjen samo zato, ker pripadate skupini z nekaterimi lastnostmi, povezanimi z vašo raso, poreklom, verskim prepričanjem, politično pripadnostjo, spolno usmerjenostjo ali zaradi drugih podobnih razlogov, lahko to krši prepoved diskriminacije in neenakega obravnavanja.

Preberite več o zdravniški napaki in kako se pritožiti, če so vam bile vaše pravice kršene.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/03/2022