Informacije o reproduktivnem zdravju

Imate pravico dostopa do informacij o stanju svojega reproduktivnega in spolnega zdravja. Prav tako imate pravico do informacij o osnovnih načelih reproduktivnega in spolnega zdravstvenega varstva ter njegovega pospeševanja.

Dostop do informacij o reproduktivnem in spolnem zdravju

Reproduktivne pravice vključujejo vašo pravico dostopa do informacij o različnih vidikih vašega reproduktivnega in spolnega zdravja ter medicinskih vidikih njegovega varstva. Ta pravica je del splošnejše človekove pravice do zdravja in vpliva na vašo sposobnost odločanja o vašem zasebnem življenju.

To pomeni, da imate pravico do informacij o stanju svojega reproduktivnega in spolnega zdravja. Če ste noseči, to vključuje tudi informacije o zdravstvenem stanju ploda. Prav tako imate pravico do popolnih informacij o osnovnih načelih reproduktivnega in spolnega zdravstvenega varstva, vključno z informacijami o preventivnem zdravljenju, kontracepciji in nadzorovanju rojstev.

Pravica do dostopa do informacij o stanju vašega reproduktivnega zdravja je ključnega pomena, saj imate pravico izbrati vrsto zdravljenja in sprejeti druge odločitve, ki vplivajo na vaše zasebno življenje. Vaša sposobnost odločanja je odvisna od informacij, ki jih prejmete.

primer Dostop do informacij o vaši bolezni, različnih načinih zdravljenja, ki so na voljo, in možnem vplivu na nosečnost v prihodnosti je bistven za prepoznavanje tveganj in ustrezno načrtovanje nosečnosti.

Dostop do informacij o vašem reproduktivnem in spolnem zdravju je tudi tesno povezan z dostopom do reproduktivnega in spolnega zdravstvenega varstva

Pravilne in pravočasne informacije

Pravica dostopa do informacij o vašem reproduktivnem zdravju pomeni, da morate biti vključeni v izbiro zdravljenja ter biti v celoti, pravilno in ustrezno obveščeni o tveganjih ter posledicah posameznega medicinskega postopka, npr. o možnih negativnih posledicah splava. Dostop do informacij mora biti tudi pravočasen, saj nekatere situacije zahtevajo takojšnje odločitve.

primer Z dostopom do ustreznih informacij o zdravju matere in ploda se ne sme odlašati, saj lahko take informacije razkrijejo potencialna tveganja za njuno življenje in zdravje. Take informacije so namreč lahko odločilne pri materini odločitvi glede nadaljevanja nosečnosti. Časovni dejavnik je tukaj bistven, saj je možnost prekinitve nosečnosti časovno omejena.

Zdravstveni podatki

Podatki o stanju vašega spolnega in reproduktivnega zdravja ter o zdravljenju, ki ste ga v zvezi s tem prejeli, so vaši osebni podatki in veljajo za posebno občutljive. Vaša pravica dostopa do vaših zdravstvenih podatkov in do njihovega ustreznega varovanja je del človekove pravice do zasebnega življenja.

Preberite več o varovanju vaših zdravstvenih podatkov.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Če so vam zavrnili dostop do informacij o vašem reproduktivnem in spolnem zdravju ali o vašem stanju niste bili pravočasno, pravilno ali ustrezno obveščeni, lahko to povzroči kršitev vaše pravice do zasebnega življenja. Če so vam zavrnili dostop do informacij o vprašanjih reproduktivnega in spolnega zdravja na splošno, kot so na primer možnosti kontracepcije, je bila morda kršena vaša človekova pravica do zdravja.

primer Če ste se za prekinitev nosečnosti odločili le zato, ker ste dobili nasprotujoče si ali zavajajoče informacije (npr. da bi nosečnost lahko ogrozila vaše življenje ali zdravje), je bila  vaša pravica do zasebnega življenja morda kršena.

Preberite več o zdravniški napaki in kako se pritožiti, ko menite, da so bile vaše pravice kršene.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/03/2022