Pritožbe zaradi kakovosti zdravstvene oskrbe

Če menite, da vam zdravstveni delavec ali zdravstvena ustanova ni zagotovila ustrezne ali ustrezno kakovostne zdravstvene oskrbe ali da so v vašem primeru ravnali malomarno, se lahko obrnete na svojega zastopnika pacientovih pravic, ki vam lahko svetuje, vas podpira in zastopa pri varstvu vaših pravic po Zakonu o pacientovih pravicah, in sicer brezplačno ter zaupno.

Zastopnik pacientovih pravic lahko nudi tudi strokovno pomoč pri uveljavljanju pravic na področju zdravstvenega zavarovanja.

Poiščite dodatne informacije o tem, kako navezati stik s svojim zastopnikom pacientovih pravic.

Prav tako lahko sprožite pritožbeni postopek za obravnavo kršitev pacientovih pravic. Zastopnik pacientovih pravic vas lahko v postopku zastopa brezplačno.

V določenih okoliščinah lahko podate tudi ovadbo na policijo in jo zaprosite za uvedbo preiskave ali pa prijavo vložite pri zdravstvenem inšpektoratu, ki lahko v nekaterih primerih sproži inšpekcijski nadzor.

Odškodnino lahko zahtevate tudi od zavarovalnice, če ste utrpeli zdravniško napako.

Pritožbeni postopek

Če menite, da sta vam vaše pacientove pravice kršila zdravstveni delavec oziroma zdravstvena ustanova, lahko sprožite pritožbeni postopek. Pritožbeni postopek je dvostopenjski.

primer Med postopkom prekinitve nosečnosti vam ni bila zagotovljena ustrezno kakovostna zdravstvena oskrba.

Roki

Prvo zahtevo zaradi domnevno neprimernega odnosa zdravstvenih delavcev je treba vložiti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je do kršitve prišlo.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega zdravljenja ali oskrbe je treba vložiti najpozneje v 30 dneh po koncu zdravstvene oskrbe.

Če ugotovite kršitev ali se posledice pokažejo šele pozneje, lahko prvo zahtevo oddate najpozneje v treh mesecih.

 

Zahteva

V zahtevi vključite:

  • osebne podatke in kontaktne podatke
  • podrobno opišite situacijo, zaradi katere se pritožujete (vključno s tem, kaj je zdravstveno osebje ali zdravstvena ustanova storila ali česa ni storila)
  • kateri zdravstveni delavci so bili prisotni
  • čas in kraj kršitve

Opišite tudi, kako so ti ukrepi ali opustitve škodili vašemu reproduktivnemu zdravju ali kršili vaše druge pacientove pravice. Lahko vključite tudi predlog za rešitev spora.

Svojo zahtevo pošljite pristojni osebi zdravstvene ustanove. Kontaktni podatki pristojne osebe morajo biti navedeni na vidnem mestu v vsaki zdravstveni ustanovi.

Po prejemu vaše zahteve lahko pristojna oseba vaši prošnji za rešitev spora ugodi, vas napoti k drugi pristojni osebi, če se vaša zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ali vas povabi na ustno obravnavo.

 

Ustna obravnava

Na ustni obravnavi bo pristojna oseba opravila pogovor z vami in z vpletenim zdravstvenim delavcem. K pogovoru lahko povabijo tudi drugega strokovnjaka, ki ima potrebno znanje s področja kršitve, lahko pa se opravi tudi pregled zdravstvene dokumentacije.

Namen ustne obravnave je predvsem sklenitev dogovora o načinu reševanja spora, vendar se to morda ne bo zgodilo. V tem primeru imate možnost, da se obrnete na Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Izvedite več o tem, kako se obrniti na Komisijo.

Kazenski postopek

Če zdravstveni delavec nezakonito ni izpolnil svojih poklicnih dolžnosti ali jih je izvajal malomarno in je tako dejanje povzročilo znatno poslabšanje zdravja, gre za kaznivo dejanje.

V takem primeru lahko s podajo ovadbe pri policiji ali državnem tožilstvu zahtevate uvedbo kazenskega postopka. V ovadbi natančno opišite situacijo, vključno s tem, kaj je zdravstveni delavec storil ali česa ni storil, in pojasnite, kakšno škodo je povzročil vašemu zdravju. Kazensko ovadbo lahko podate tudi ustno.

primer Če je opustitev ali malomarnost zdravstvenega delavca povzročila prekinitev vaše nosečnosti, se bo to štelo za znatno poslabšanje zdravja, za kar lahko zahtevate uvedbo kazenskega postopka.

Po prejemu vaše ovadbe se preiskovalec lahko odloči za začetek kazenskega postopka. V takem primeru vas bo preiskovalec kontaktiral ter vas obvestil o vaših pravicah v vlogi žrtve. Poučili vas bodo tudi o možnosti zahtevka za odškodnino za morebitno materialno škodo ali odškodnino za telesno in moralno škodo, ki ste jo utrpeli.

dodatno Prijavo lahko podate tudi na Zdravstveni inšpektorat. Če po podrobnem pregledu Zdravstveni inšpektorat sumi, da so bila zatrjevana kazniva dejanja morda storjena, mora gradivo zadeve posredovati v preiskavo policiji. Zdravstveni inšpektorat lahko tudi ugotovi, da je bil storjen prekršek, in storilca oglobi.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/03/2022